Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2013 14:10 XLIV/1469/13 Uchwała w sprawie przystąpienia Województwa Dolnośląskiego do międzynarodowego stowarzyszenia Climate-KIC
23.12.2013 14:08 XLIV/1468/13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/1094/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowych wybranym gminom na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w roku 2013
23.12.2013 14:07 XLIV/1467/13 Uchwała w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2014
23.12.2013 14:03 XLIV/1466/13 Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Samorządu Województwa Dolnośląskiego
28.11.2013 09:01 XLIII/1465/13 Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przyjętej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2013 r.
13.11.2013 10:21 XLII/1464/13 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Dolnośląskiego
13.11.2013 10:19 XLII/1463/13 Uchwała w sprawie przyznania Franciszkowi Krajencie Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
13.11.2013 10:18 XLII/1462/13 Uchwała w sprawie przyznania Krzysztofowi Królowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
13.11.2013 10:17 XLII/1461/13 Uchwała w sprawie przyznania Leszkowi Drabczykowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
13.11.2013 10:15 XLII/1460/13 Uchwała w sprawie przyznania Henryce Przybyłowicz Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
13.11.2013 10:13 XLII/1459/13 Uchwała w sprawie przyznania Markowi Lechkiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
13.11.2013 10:12 XLII/1458/13 Uchwała w sprawie przyznania Mieczysławowi Jończykowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
13.11.2013 10:11 XLII/1457/13 Uchwała w sprawie przyznania Krzysztofowi Zajdlowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
13.11.2013 10:10 XLII/1456/13 Uchwała w sprawie przyznania Piotrowi Norko Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
13.11.2013 10:09 XLII/1455/13 Uchwała w sprawie przyznania Ewie Parfianowicz Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
13.11.2013 09:52 XLII/1454/13 Uchwała w sprawie przyznania Małgorzacie Bugajny Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
13.11.2013 09:51 XLII/1453/13 Uchwała w sprawie przyznania Henrykowi Antkowiakowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
13.11.2013 09:48 XLII/1452/13 Uchwała w sprawie przyznania Krystynowi Chudobie Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
13.11.2013 09:46 XLII/1451/13 Uchwała w sprawie przyznania Marianowi Hawryszowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
13.11.2013 09:45 XLII/1450/13 Uchwała w sprawie przyznania Zofii Sikorze Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
13.11.2013 09:26 XLII/1449/13 Uchwała w sprawie przyznania Markowi Staffie Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
13.11.2013 09:18 XLII/1448/13 Uchwała w sprawie przyznania Edwardowi Wiśniewskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
13.11.2013 09:17 XLII/1447/13 Uchwała w sprawie przyznania Urszuli Stefanow Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
13.11.2013 09:12 XLII/1446/13 Uchwała w sprawie przyznania Witoldowi Chraplakowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
13.11.2013 09:12 XLII/1445/13 Uchwała w sprawie przyznania Stanisławowi Grochocińskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
13.11.2013 09:11 XLII/1444/13 Uchwała w sprawie przyznania Grzegorzowi Stoinskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
13.11.2013 09:10 XLII/1443/13 Uchwała w sprawie przyznania Elżbiecie Woźniak Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
13.11.2013 09:09 XLII/1442/13 Uchwała w sprawie przyznania Józefowi Szafranowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
13.11.2013 08:59 XLII/1441/13 Uchwała w sprawie przyznania Romanie Dobosz Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
13.11.2013 08:57 XLII/1440/13 Uchwała w sprawie przyznania Leszkowi Nowakowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna