Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2013 15:04 XLIV/1499/13 Uchwała w sprawie przyznania Ryszardowi Kępie Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
23.12.2013 15:03 XLIV/1498/13 Uchwała w sprawie przyznania Tadeuszowi Czyżowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
23.12.2013 15:01 XLIV/1497/13 Uchwała w sprawie przyznania Janowi Kobesowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
23.12.2013 15:00 XLIV/1496/13 Uchwała w sprawie przyznania Ryszardowi Złocińskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
23.12.2013 14:58 XLIV/1495/13 Uchwała w sprawie przyznania Zdzisławowi Rozbickiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
23.12.2013 14:55 XLIV/1494/13 Uchwała w sprawie przyznania Julianowi Lechowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
23.12.2013 14:54 XLIV/1493/13 Uchwała w sprawie przyznania Marianowi Reinbergerowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
23.12.2013 14:53 XLIV/1492/13 Uchwała w sprawie przyznania Polskiemu Klubowi Ekologicznemu – Okręgowi Dolnośląskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
23.12.2013 14:51 XLIV/1491/13 Uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
23.12.2013 14:50 XLIV/1490/13 Uchwała w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
23.12.2013 14:48 XLIV/1489/13 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ...na Marszałka Województwa Dolnośląskiego
23.12.2013 14:47 XLIV/1488/13 Uchwała w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
23.12.2013 14:46 XLIV/1487/13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/834/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2013
23.12.2013 14:44 XLIV/1486/13 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2013
23.12.2013 14:43 XLIV/1485/13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/833/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
23.12.2013 14:42 XLIV/1484/13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXI/290/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny lokalu użytkowego Nr 1, położonego w Krośnicach przy ul. Sanatoryjnej 22B na rzecz Gminy Krośnice
23.12.2013 14:41 XLIV/1483/13 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości zabudowanej, położonej w Lwówku Śląskim przy ul. Daszyńskiego, dokonanej na rzecz Gminy Lwówek Śląski
23.12.2013 14:38 XLIV/1482/13 Uchwała w sprawie opracowania projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego na lata 2013-2017
23.12.2013 14:37 XLIV/1481/13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1026/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia w roku 2013 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
23.12.2013 14:35 XLIV/1480/13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/1087/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Dolnośląskie pomocy rzeczowej na rzecz Gminy Wałbrzych w związku z realizacją przez Województwo Dolnośląskie przygotowania dokumentacji projektowej dla zadań zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Gminy Wałbrzych
23.12.2013 14:34 XLIV/1479/13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/702/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki w m. Bolesławiec”
23.12.2013 14:28 XLIV/1478/13 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Miastu Świdnica realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) wraz z budową ronda - odcinkami” będącego zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego
23.12.2013 14:25 XLIV/1477/13 uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XX/444/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Kąty Wrocławskie opracowania dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Kąty Wrocławskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 347 wraz z budową ścieżki rowerowej”
23.12.2013 14:23 XLIV/1476/13 uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/418/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Prusice realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Strupina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342”
23.12.2013 14:21 XLIV/1475/13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/417/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Prusice realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Skokowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342”
23.12.2013 14:18 XLIV/1474/13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXI/504/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Syców realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Działosza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap I”
23.12.2013 14:17 XLIV/1473/13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/684/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Krośnice opracowania dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Wierzchowice - Krośnice”
23.12.2013 14:16 XLIV/1472/13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/370/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Kotla realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Moszowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319”
23.12.2013 14:15 XLIV/1471/13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/364/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Kotla realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Sobczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319”
23.12.2013 14:14 XLIV/1470/13 Uchwała w sprawie Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014-2020

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna