Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.06.2017 12:16 DOW-O Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Plener rzeźbiarski w Leśnej Ławszowej”
22.06.2017 12:10 DOW-O Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Szklary Górne po godzinach – II edycja”
22.06.2017 12:03 DOW-O Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Trzymaj formę”
22.06.2017 10:54 DOW-O Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publ. i o wolont. na realizację zadania publicznego pn. „Pszczółki ratujemy i przy tym się integrujemy”
20.06.2017 13:10 DOW-O Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Jarmark Tkaczy Śląskich – z lnem w Europie”.
20.06.2017 12:44 DOW-O Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Festyn rodzinny z okazji 15-lecia PKS TWARDY Świętoszów”.
20.06.2017 09:59 DOW-O Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląski konkurs kronik kół gospodyń wiejskich”
20.06.2017 09:53 DOW-O Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Wieś dolnośląska z tradycjami”
19.06.2017 08:50 DG-S Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. XII Ogólnopolski Rajd Geologiczny Młodzieży szkolnej - 2017
19.06.2017 08:47 DG-S Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. Karkonoskie Spotkania Turystyczne 2017
14.06.2017 11:23 DG-S Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. Książka "Park Bukowiec - Ornamental Farm”
13.06.2017 12:25 DG-S Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
13.06.2017 09:46 DG-S Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „MasakRUN - poznaj Lubawkę w biegu”
12.06.2017 15:24 DOW-O Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Festyn rodzinny z okazji 600-lecia Kościoła p.w. Pokłonu Trzech Króli w Kliczkowie”.
09.06.2017 14:48 DOW-O Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie oraz promocja produktów lokalnych – „I Kiermasz Bożonarodzeniowy Lider A4”.
06.06.2017 13:04 DG-S Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
05.06.2017 15:59 DOW-O Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Wieś dolnośląska z tradycjami”.
05.06.2017 12:49 DOW-O Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „II Przegląd Rodzin Muzykujących w Warzęgowie”.
05.06.2017 10:24 DG-S Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży”
02.06.2017 12:21 DOW-O Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląski konkurs kronik kół gospodyń wiejskich”.
01.06.2017 09:57 DG-S Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty Regionalnej Rady Olimpijskiej we Wrocławiu na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
01.06.2017 09:54 DG-S Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia KSM „ŁABSKI” Szklarska Poręba na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
29.05.2017 10:37 DOW-O Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie VII Targów Produktu Lokalnego i V Przeglądu Zespołów Ludowych”
26.05.2017 12:20 DOW-O Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „25 lat razem – festyn rodzinny z okazji 25 lecia Świętoszowa”
24.05.2017 14:46 DG-S Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Rodzinny Mityng Lekkoatletyczny”
24.05.2017 14:17 DOW-O Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Trzymaj formę”.
23.05.2017 13:50 DG-S.II Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
23.05.2017 13:24 DG-S Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
23.05.2017 10:15 DOW-O Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Szklary Górne po godzinach – II edycja
19.05.2017 13:22 DS-K Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Spotkania z muzyką w Zespole Poklasztornym Ojców Karmelitów w Głębowicach”.

1 2 3 4 5 6 następna