Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.02.2020 13:59 DS-R-I Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych drogą do samodzielności”
06.02.2020 14:35 DS-R-II Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pn. „Edukacja obywatelska poprzez inscenizacje w zakresie tematycznym dotyczącym pamięci Żołnierzy Wyklętych”
05.02.2020 13:02 DS-R-II Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pn. „82. rocznica ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła (Berlin, 6 marca 1938-Wrocław, 8 marca 2020). Ogólnopolskie Święto Polskiej Młodzieży spod Znaku Rodła”.”.
16.01.2020 11:05 DZ-Z Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „13 Festiwal Zdrowia, 12 Międzynarodowe Sympozjum Medyczne”
18.12.2019 13:31 DS-R Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn.„Integracja mieszkańców Partynic i Ołtaszyn”
17.12.2019 13:50 DS-R Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Ad vocem – Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 1989-2019”.
13.12.2019 12:43 DS-R Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Magia Świąt Bożego Narodzenia”.
13.12.2019 12:35 DS-R Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „XXVI Akcja Charytatywna UŚMIECH POD CHOINKĘ 2019”.
13.12.2019 11:55 DS-R Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie działalności i integracji dolnośląskich organizacji pozarządowych”.
06.12.2019 10:16 DZ-Z Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego – badanie na krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn”
04.12.2019 15:05 DS-R Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a pn. „Wolontariat w modzie”
04.12.2019 08:54 DS-R Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a pn. „Integracja mieszkańców Partynic i Ołtaszyn”
03.12.2019 11:34 DS-R Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a pn. „Ad vocem – Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 1989-2019”.
02.12.2019 14:35 DS-R Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a pn. „Wsparcie działalności i integracji dolnośląskich organizacji pozarządowych”.
02.12.2019 14:25 DS-R Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a pn. „Magia Świąt Bożego Narodzenia”
28.11.2019 13:30 DS-R-II Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a pn. „XXVI Akcja Charytatywna „UŚMIECH POD CHOINKĘ 2019”
26.11.2019 09:13 DR-T Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Niesamowity Dolny Śląsk - Twoje miejsce na Ziemi"
26.11.2019 08:51 DR-T Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Elektroniczny Katalog Turystyczny "Niesamowity Dolny Śląsk"
21.11.2019 07:32 DS-R-II Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie społeczne osób starszych województwa dolnośląskiego w środowisku zamieszkania”.
20.11.2019 13:38 DR-K Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Kultura jako podstawa edukacji dzieci i młodzieży”
20.11.2019 11:07 DS-R-II Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Wspólnie budujemy lepszą przyszłość”.
19.11.2019 10:54 DR-S Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja finału Grand Prix Dolnego Śląska w brydżu sportowym”
13.11.2019 15:23 DS-R-II Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Tworzenie polityki senioralnej wspólnie z organizacjami pozarządowymi i radami senioralnymi na Dolnym Śląsku”
13.11.2019 12:37 DR-K Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Wieczór kolęd. Koncerty z cyklu: Esperantyści dla wrocławian”
13.11.2019 12:35 DR-K Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Wieczory Tumskie”
13.11.2019 12:32 DR-K Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Obraz w pigułce”
12.11.2019 13:30 DS-R-II Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Razem aktywnie na Zwycięskiej.”
06.11.2019 14:20 DR-K Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Wsparcie społeczne osób starszych województwa dolnośląskiego w środowisku zamieszkania”
06.11.2019 14:18 DR-K Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Kultura jako podstawa edukacji dzieci i młodzieży”
06.11.2019 11:19 DR-S Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. Zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Mikołajowy Turniej w gimnastyce artystycznej 2019”

1 2 3 4 5 6 następna