Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.07.2020 10:49 autopoprawka do XXI/21 Autopoprawka ZWD do projektu uchwały w sprawie scalenia wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego poprzez przejęcie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu i zmiany jego nazwy na Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
14.07.2020 14:26 autopoprawka do XXI/16 Autopoprawka ZWD do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/421/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
14.07.2020 09:30 autopoprawka do XXI/12 Autopoprawka ZWD do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na 2020 rok
23.06.2020 10:17 autopoprawki do XX/14 i XX/15 Autopoprawki ZWD do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/365/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego oraz w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
16.06.2020 10:01 autopoprawki do XVII/8 Autopoprawki ZWD do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego
10.06.2020 11:33 autopoprawki do XVII/8 Autopoprawki ZWD do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego
26.05.2020 12:37 autopoprawka do XVIII/5 Autopoprawka ZWD do projektu uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej wybranym gminom na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy
26.05.2020 08:30 autopoprawki do XVIII/12 i XVIII/13 Autopoprawki ZWD do projektów uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz w sprawie zmian budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2020 rok