Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.07.2020 08:36 Uchwała Nr 2399/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
31.07.2020 08:35 Uchwała Nr 2398/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
28.07.2020 08:33 Uchwała Nr 2397/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Rataja 32 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
28.07.2020 08:29 Uchwała Nr 2396/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie określenia zasad wspólnego użytkowania nieruchomości przeznaczonych na wykonywanie działalności statutowej przez jednostki organizacyjne Województwa Dolnośląskiego
28.07.2020 08:27 Uchwała Nr 2395/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego i o możliwościach zapoznania się z treścią przyjętego dokumentu wraz z wymaganą dokumentacją
28.07.2020 08:25 Uchwała Nr 2394/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu uczestnictwa przedsiębiorców z Dolnego Śląska w targach w 2020 r. organizowanych w ramach projektu "Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych"
28.07.2020 08:24 Uchwała Nr 2393/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości z dziedziny efektywności energetycznej regionu
28.07.2020 08:23 Uchwała Nr 2392/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wydania opinii do "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzebnica"
28.07.2020 08:21 Uchwała Nr 2391/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wyników badania oraz tabeli rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn.: "Aktualizacja analizy ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w województwie dolnośląskim w okresie 2014-2020"
28.07.2020 07:38 Uchwała Nr 2390/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie rozpoczęcia procesu identyfikacji projektu pozakonkursowego w ramach priorytetu inwestycyjnego 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, wskazanego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
28.07.2020 07:36 Uchwała Nr 2389/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy dotacji na lata 2020-2021 na realizację zadania pn.: Koszty połączenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z Obwodem Lecznictwa Kolejowego
28.07.2020 07:35 Uchwała Nr 2388/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie pokrycia straty netto Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy za rok obrotowy 2019
28.07.2020 07:34 Uchwała Nr 2387/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu w 2020 roku dotacji na realizację zadania pn.: Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych
28.07.2020 07:33 Uchwała Nr 2386/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
28.07.2020 07:32 Uchwała Nr 2385/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i ich Rodzin "Warto Pomagać" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.07.2020 07:31 Uchwała Nr 2384/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji "Razem Możemy Więcej" przy Domu Dziecka w Kłodzku złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.07.2020 07:29 Uchwała Nr 2383/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia "Promyk" Kłodzka Pomoc Społeczna złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.07.2020 07:27 Uchwała Nr 2382/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Polskiego Związku Niewidomych Okręg Dolnośląski złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.07.2020 07:26 Uchwała Nr 2381/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia "Nasz dom" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.07.2020 07:15 Uchwała Nr 2380/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zlecenia Fundacji Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.07.2020 07:13 Uchwała Nr 2379/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zlecenia Sudeckiemu Stowarzyszeniu Ekorozwoju Green Gate realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.07.2020 07:11 Uchwała Nr 2378/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zlecenia Fundacji Tu i Teraz realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.07.2020 07:14 Uchwała Nr 2377/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zlecenia "Fundacji Przystań w Ścinawie" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
27.07.2020 15:23 Uchwała Nr 2376/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Bliżej Ciebie" przy Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
27.07.2020 15:21 Uchwała Nr 2375/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zlecenia Lądeckiej Fundacji Reintegracji i Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
27.07.2020 15:17 Uchwała Nr 2374/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zlecenia Kłodzkiemu Stowarzyszeniu "Amazonki" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
27.07.2020 15:14 Uchwała Nr 2373/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu św. Celestyna realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
27.07.2020 15:11 Uchwała Nr 2372/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zlecenia Fundacji L'Arche realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
27.07.2020 14:58 Uchwała Nr 2371/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1625/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
27.07.2020 14:56 Uchwała Nr 2370/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy – Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.02.01-02-0058/19, pn. „TANDEM – Środowiskowa Stacja Asystentury w Legnicy”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna