Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.03.2020 15:12 17/2020 17/2020 - w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 r. przysługujących w zamian za święta przypadające w soboty
27.02.2020 08:29 16/2020 16/2020 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 61/2019 Marszałka Województwa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Budżetu i Finansów
12.02.2020 11:37 15/2020 15/2020 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu Konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
06.02.2020 14:34 14/2020 14/2020 - w sprawie powierzenia wykonania czynności przeprowadzenia dialogu technicznego
06.02.2020 14:26 13/2020 13/2020 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Ochrona zdrowia
04.02.2020 11:31 12/2020 12/2020 - w sprawie upoważnień Marszałka Województwa Dolnośląskiego
04.02.2020 11:15 11/2020 11/2020 - w sprawie powołania auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
31.01.2020 09:59 10/2020 10/2020 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
24.01.2020 11:26 9/2020 9/2020 - w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji
24.01.2020 11:17 8/2020 8/2020 - w sprawie powołania Zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
22.01.2020 14:27 7/2020 7/2020 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Funduszy Europejskich
17.01.2020 09:15 6/2020 6/2020 - w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
16.01.2020 13:57 5/2020 5/2020 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
13.01.2020 08:33 4/2020 4/2020 - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 39/2014 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia obowiązku przekazywania informacji o liczbie i wartości przyznanych dotacji
08.01.2020 10:20 3/2020 3/2020 - w sprawie powołania koordynatorów systemu EZD PUW w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
08.01.2020 10:08 2/2020 2/2020 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2019 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
03.01.2020 11:07 1/2020 1/2020 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 83/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr

poprzednia 1 2