Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.07.2020 08:56 47/2020 47/2020 - w sprawie powołania Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2020-2023
20.07.2020 08:34 46/2020 46/2020 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
15.07.2020 08:25 45/2020 45/2020- w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
15.07.2020 08:14 44/2020 44/2020- w sprawie zmiany zarządzenia nr 84/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy
13.07.2020 12:37 43/2020 43/2020 w sprawie przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
13.07.2020 10:44 42/2020 42/2020 W sprawie zmiany zarządzenia nr 117/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin: Zatrudnienie oraz Integracja społeczna
13.07.2020 10:32 41/2020 41/2020 w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji formalnej i przeliczenia głosów oddanych na kandydatów organizacji pozarządowych na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2020-2023
01.07.2020 14:18 40/2020 40/2020 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 15/2020 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu Konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
01.07.2020 14:06 39/2020 39/2020 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
01.07.2020 13:42 38/2020 38/2020 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 61/2019 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Budżetu i Finansów
01.07.2020 13:28 37/2020 37/2020 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Spraw Społecznych
23.06.2020 09:49 36/2020 36/2020 - w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. aktualizacji Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021-2030
10.06.2020 09:12 35/2020 35/2020 - w sprawie wykonywania zadań przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w okresie stanu epidemii
04.06.2020 08:06 34/2020 34/2020 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
21.05.2020 14:11 33/2020 33/2020 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/2012 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie szczegółowej procedury przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
21.05.2020 13:27 32/2020 32/2020 - w sprawie rozwoju zawodowego pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
11.05.2020 13:34 31/2020 31/2020 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 23/2020 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do koordynowania prac w zakresie turystyki w związku ze skutkami wywołanymi przez koronawirusa COVID-19
11.05.2020 12:11 30/2020 30/2020 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 83/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
05.05.2020 08:25 29/2020 29/2020 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 25/2020 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w okresie stanu epidemii
04.05.2020 12:11 28/2020 28/2020 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 90/2019 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
29.04.2020 10:46 27/2020 27/2020 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
30.03.2020 22:43 26/2020 26/2020 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 61/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
26.03.2020 13:47 25/2020 25/2020 - w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w okresie stanu epidemii
20.03.2020 08:27 24/2020 24/2020 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
18.03.2020 11:37 23/2020 23/2020 - w sprawie powołania Zespołu do koordynowania prac w zakresie turystyki w związku ze skutkami wywołanymi przez koronawirusa COVID-19
16.03.2020 13:16 22/2020 22/2020 - w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
16.03.2020 10:00 21/2020 21/2020 - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 82/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Ochrony Środowiska
10.03.2020 08:01 20/2020 20/2020 - w sprawie rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19
09.03.2020 14:39 19/2020 19/2020 - w sprawie określenia celów jakościowych na rok 2020 wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
06.03.2020 10:10 18/2020 18/2020 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 81/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 września 2015 r. w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw analizy ryzyka nadużyć finansowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

1 2 następna