Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.06.2020 09:53 XX/5 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/842/12 w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Szpitalowi im. dra Alfreda Sokołowskiego
19.06.2020 09:49 XX/4 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/456/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom wyłonionym w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2020”
19.06.2020 09:42 XX/6 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2020 roku
19.06.2020 09:17 XX/7 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Rudna realizacji zadania pn.: „Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni na klombie zlokalizowanym w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 292 w miejscowości Naroczyce, gmina Rudna” oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Rudna
19.06.2020 09:15 XX/8 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
19.06.2020 09:13 XX/9 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
19.06.2020 09:12 XX/10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/130/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powierzenia w latach 2019-2020 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
19.06.2020 09:09 XX/13 Uchwała w sprawie powierzenia w roku 2020 Gminie Góra i Gminie Męcinka realizacji zadań drogowych
19.06.2020 09:07 XX/12 Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
19.06.2020 09:03 XX/14 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIV/365/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
19.06.2020 08:58 XX/15 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
16.06.2020 10:40 XIX/3 Wniosek o zmianę porządku obrad XIX Sesji SWD i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia Pana Michała Bobowca z pełnienia obowiązków Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego
10.06.2020 12:05 XIX Sesja Porządek obrad
10.06.2020 10:40 XIX/2 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/454/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego, na realizację działań związanych ze zwalczaniem skutków wystąpienia choroby zakaźnej COVID-19
10.06.2020 10:16 XVII/8 Drugie czytanie uchwały w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego
10.06.2020 10:15 XIX/1 Uchwała w sprawie odwołania Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego
28.05.2020 11:59 XVIIII/31 Wniosek o zmianę porządku obrad XVIII Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia rezolucji dotyczącej 30-lecia samorządu terytorialnego
26.05.2020 10:06 XVIII/17 - XVIII/30 Wniosek o zmianę porządku obrad XVIII Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie projektów uchwał w sprawie pozbawienia odcinków dróg wojewódzkich kategorii dróg wojewódzkich
26.05.2020 09:40 XVIII/14 Wniosek o zmianę porządku obrad XVIII Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia rezolucji upamiętniającej 100 rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II
26.05.2020 08:45 XVIII/16 Wniosek o zmianę porządku obrad XVIII Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego, na realizacje działań związanych ze zwalczaniem skutków wystąpienia choroby zakaźnej COVID-19
26.05.2020 08:06 XVIII/15 Wniosek o zmianę porządku obrad XVIII Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom wyłonionym w ramach konkursu pn." Dolnosląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2020"
22.05.2020 11:11 XVIII Sesja Porządek obrad
21.05.2020 13:36 XVIII/2 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
21.05.2020 13:33 XVIII/3 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, obejmujący lata 2020 – 2021
21.05.2020 13:23 XVIII/11 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/414/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia
21.05.2020 13:18 XVIII/4 Uchwała w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy
21.05.2020 13:14 XVIII/5 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej wybranym gminom na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy
21.05.2020 13:08 XVIII/6 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Strzegom realizacji zadania pn.: „Letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 374 na terenie miasta Strzegom” oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Strzegom
21.05.2020 13:03 XVIII/7 Uchwała w sprawie powierzenia w roku 2020 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań remontowych (naprawczych) w ramach bieżącego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich
21.05.2020 12:24 XVIII/8 Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Wałbrzyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na remont drogi w granicach działki nr 288/14 obręb Czarny Bór

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna