Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.06.2020 09:59 Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030"
16.03.2020 12:16 Konsultacje programu polityki zdrowotnej pn. Regionalny program zdrowotny zapobiegania i wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego
05.02.2020 14:26 Konsultacje społeczne Programu polityki zdrowotnej pn. Program Prewencji u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca małych naczyń w województwie dolnośląskim w latach 2020-2022
31.10.2019 12:14 Przyjęcie Regionalnego programu zdrowotnego zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego i przeprowadzenie konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami i powiatami
31.10.2019 11:39 Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2019 roku o sporządzeniu projektu uchwały sejmiku województwa dolnośląskiego w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii
30.10.2019 07:30 Konsultacje programu polityki zdrowotnej pn. Regionalny program zdrowotny zapobiegania i wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego, skierowane do jednostek samorządu terytorialnego
26.06.2019 11:36 Przyjęcie Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Dolnośląskiego w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych i przeprowadzenie konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami i powiatami
05.06.2019 15:10 Przyjęcie Regionalnego programu zdrowotnego zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego i przeprowadzenie konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami i powiatami