Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.12.2019 10:46 XIV/379/19 Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska o uhonorowaniu Olgi Tokarczuk, laureatki Nagrody Nobla, wyrażeniem uznania dla jej działalności literackiej i charytatywnej, szczególnie związanej z Dolnym Śląskiem
24.12.2019 10:44 XIV/378/19 Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
24.12.2019 10:43 XIV/377/19 Uchwała w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
24.12.2019 10:42 XIV/376/19 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
24.12.2019 10:41 XIV/375/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
24.12.2019 10:40 XIV/374/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/130/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powierzenia w roku 2019 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
24.12.2019 10:39 XIV/373/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
24.12.2019 10:37 XIV/372/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
24.12.2019 10:36 XIV/371/19 Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Miękinia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na budowę chodnika relacji Pisarzowice – Wilkszyn
24.12.2019 10:35 XIV/370/19 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Janowicach Wielkich
24.12.2019 10:34 XIV/369/19 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu
24.12.2019 10:33 XIV/368/19 Uchwała w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu
24.12.2019 10:25 XIV/367/19 Uchwała w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu
24.12.2019 10:24 XIV/366/19 Uchwała w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
24.12.2019 10:21 XIV/365/19 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
05.12.2019 11:31 XIII/364/19 Uchwała w sprawie przyznania Romanowi Tryhubczakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.12.2019 11:30 XIII/363/19 Uchwała w sprawie przyznania Jackowi Kołtunowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.12.2019 11:21 XIII/362/19 Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Baworowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.12.2019 11:19 XIII/361/19 Uchwała w sprawie przyznania Jerzemu Zielińskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.12.2019 11:14 XIII/360/19 Uchwała w sprawie przyznania Zygmuntowi Nowaczykowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.12.2019 11:10 XIII/359/19 Uchwała w sprawie przyznania Markowi Perzyńskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.12.2019 11:05 XIII/358/19 Uchwała w sprawie przyznania Zbigniewowi Urbanowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.12.2019 10:58 XIII/357/19 Uchwała w sprawie przyznania Mariuszowi Grudniowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.12.2019 10:56 XIII/356/19 Uchwała w sprawie przyznania Adamowi Porębskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.12.2019 10:50 XIII/355/19 Uchwała w sprawie przyznania Barbarze Kiełczawie Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.12.2019 10:47 XIII/354/19 Uchwała w sprawie przyznania Witoldowi Kawalcowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.12.2019 10:44 XIII/353/19 Uchwała w sprawie przyznania Radosławowi Zimrozowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.12.2019 10:28 XIII/352/19 Uchwała w sprawie przyznania Leszkowi Jurdziakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.12.2019 10:25 XIII/351/19 Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Kurylasowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.12.2019 10:24 XIII/350/19 Uchwała w sprawie przyznania Sebastianowi Wasili Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

1 2 3 4 5 6 następna