Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.09.2019 17:08 X/2 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/1240/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji Programu Budowy Małych Przyszkolnych Krytych Pływalni pn. „Dolnośląski Delfinek” w latach 2017-2019
05.09.2019 17:06 X/37 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Miejskiej Głogów darowizny nieruchomości, położonej w Głogowie przy Placu Konstytucji 3 Maja 3
05.09.2019 17:04 X/3 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla partnerów projektu „Dolnośląskie żłobki II”
05.09.2019 17:03 X/4 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/945/13 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Zespołowi Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
05.09.2019 17:01 X/5 Uchwała w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunku pielęgniarstwo
05.09.2019 16:55 X/14 Uchwała w sprawie utworzenia rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego
05.09.2019 16:49 X/15 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z nauki oraz za kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego ponoszonej przez osoby niebędące obywatelami polskimi oraz sposobu wnoszenia opłat
05.09.2019 16:48 X/16 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Świdnicy
05.09.2019 16:46 X/17 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu
05.09.2019 16:26 X/18 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Miliczu
05.09.2019 16:24 X/19 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Kudowie Zdroju
05.09.2019 16:23 X/20 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Wałbrzychu
05.09.2019 16:18 X/21 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego nr XXXI dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu
05.09.2019 16:06 X/22 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego nr XXXII dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu
05.09.2019 16:05 X/23 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Specjalnego nr 16 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu
05.09.2019 16:03 X/24 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Specjalnego nr 17 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu
05.09.2019 16:00 X/25 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Biedrzychowicach
05.09.2019 15:59 X/26 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Bożkowie
05.09.2019 15:58 X/27 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum im. Władysława Stanisława Reymonta w Lubinie
05.09.2019 15:55 X/28 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Karpaczu
05.09.2019 15:53 X/8 Uchwała w sprawie wskazania dodatkowego miasta, w którym może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1 i B
05.09.2019 15:36 X/29 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VII/73/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Wałbrzychu
05.09.2019 14:21 X/6 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/1633/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Strzelińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3074D od km 3+378 do km 3+992 w miejscowości Szczawin
05.09.2019 12:53 X/7 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/1048/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych pn. „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich”
05.09.2019 12:49 X/30 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
05.09.2019 12:41 X/31 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
05.09.2019 12:37 X/32 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/130/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powierzenia w roku 2019 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
05.09.2019 12:34 X/33 Uchwała w sprawie pozbawienia dróg i odcinków dróg kategorii dróg wojewódzkich
05.09.2019 12:23 X/34 Uchwała w sprawie zaliczenia dróg i odcinków dróg do kategorii dróg wojewódzkich
05.09.2019 12:21 X/35 Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Świdnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego będącej partycypacją w kosztach realizacji zadania pod nazwą "Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna