Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.11.2019 13:45 XIII/12 Uchwała w sprawie przyznania Elżbiecie Szumskiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.11.2019 13:42 XIII/13 Uchwała w sprawie przyznania Magdalenie Piaseckiej-Ludwin Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.11.2019 13:41 XIII/14 Uchwała w sprawie przyznania Jerzemu Ludwinowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.11.2019 13:39 XIII/15 Uchwała w sprawie przyznania Januszowi Milewskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.11.2019 13:38 XIII/16 Uchwała w sprawie przyznania Przemkowskiej Orkiestrze Dętej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.11.2019 13:37 XIII/17 Uchwała w sprawie przyznania Janowi Olesiakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.11.2019 13:36 XIII/18 Uchwała w sprawie przyznania Edwardowi Rajczakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.11.2019 13:35 XIII/19 Uchwała w sprawie przyznania Elżbiecie Kotlarskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.11.2019 13:33 XIII/20 Uchwała w sprawie przyznania Szczepanowi Barnasiowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.11.2019 13:32 XIII/21 Uchwała w sprawie przyznania Barbarze Roztkowskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.11.2019 13:31 XIII/22 Uchwała w sprawie przyznania Lechowi Nowackiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.11.2019 13:29 XIII/23 Uchwała w sprawie przyznania Annie Wasili Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.11.2019 13:28 XIII/24 Uchwała w sprawie przyznania Sebastianowi Wasili Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.11.2019 13:25 XIII/25 Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Kurylasowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.11.2019 13:24 XIII/26 Uchwała w sprawie przyznania Leszkowi Jurdziakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.11.2019 13:22 XIII/27 Uchwała w sprawie przyznania Radosławowi Zimrozowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.11.2019 13:21 XIII/28 Uchwała w sprawie przyznania Witoldowi Kawalcowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.11.2019 13:20 XIII/29 Uchwała w sprawie przyznania Barbarze Kiełczawie Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.11.2019 13:10 XIII/30 Uchwała w sprawie przyznania Adamowi Porębskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.11.2019 12:42 XIII/31 Uchwała w sprawie przyznania Mariuszowi Grudniowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.11.2019 12:41 XIII/32 Uchwała w sprawie przyznania Zbigniewowi Urbanowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.11.2019 12:38 XIII/33 Uchwała w sprawie przyznania Markowi Perzyńskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.11.2019 12:36 XIII/34 Uchwała w sprawie przyznania Zygmuntowi Nowaczykowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.11.2019 12:34 XIII/35 Uchwała w sprawie przyznania Jerzemu Zielińskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.11.2019 12:33 XIII/36 Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Baworowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.11.2019 12:31 XIII/37 Uchwała w sprawie przyznania Jackowi Kołtunowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.11.2019 12:29 XIII/38 Uchwała w sprawie przyznania Romanowi Tryhubczakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
24.10.2019 12:07 XII/17 Wniosek ZWD o rozszerzenie porządku obrad XII sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego
24.10.2019 09:39 XII/16 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XII sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w dniu 24 października 2019 roku punktu dotyczącego uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę pana ................. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
23.10.2019 14:39 Autopoprawka ZWD do projektu uchwały: w sprawie rozpatrzenia wezwania pana ................... do usunięcia naruszenia prawa poprzez wyeliminowanie z obrotu prawnego rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna