Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.11.2019 15:04 XIII/45 Uchwała w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej bez numeru (odcinek dawnej drogi krajowej nr 3) w miejscowości Dobromil kategorii dróg wojewódzkich
21.11.2019 15:02 XIII/46 Uchwała w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej bez numeru (dawna droga wojewódzka nr 298) kategorii dróg wojewódzkich
21.11.2019 15:00 XIII/47 Uchwała w sprawie pozbawienia odcinków drogi wojewódzkiej bez numeru (odcinek dawnej drogi krajowej nr 5) kategorii dróg wojewódzkich
21.11.2019 14:59 XIII/48 Uchwała w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej bez numeru (dawna droga wojewódzka nr 104) kategorii dróg wojewódzkich
21.11.2019 14:57 XIII/49 Uchwała w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej bez numeru (dawna droga wojewódzka nr 380) kategorii dróg wojewódzkich
21.11.2019 14:56 XIII/50 Uchwała w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej nr 324 kategorii dróg wojewódzkich
21.11.2019 14:55 XIII/51 Uchwała w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej nr 328 kategorii dróg wojewódzkich
21.11.2019 14:53 XIII/52 Uchwała w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej nr 330 kategorii dróg wojewódzkich
21.11.2019 14:52 XIII/53 Uchwała w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej nr 342 kategorii dróg wojewódzkich
21.11.2019 14:50 XIII/54 Uchwała w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej nr 363 (Jawor – Jenków) kategorii dróg wojewódzkich
21.11.2019 14:49 XIII/55 Uchwała w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej nr 363 w miejscowości Złotoryja kategorii dróg wojewódzkich
21.11.2019 14:48 XIII/56 Uchwała w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej nr 370 kategorii dróg wojewódzkich
21.11.2019 14:46 XIII/57 Uchwała w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej nr 374 w miejscowości Jawor kategorii dróg wojewódzkich
21.11.2019 14:44 XIII/58 Uchwała w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej nr 440 kategorii dróg wojewódzkich
21.11.2019 14:43 XIII/59 Uchwała w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej nr 446 kategorii dróg wojewódzkich
21.11.2019 14:42 XIII/60 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieprzystąpienie Województwa Dolnośląskiego do spółki powstałej z przekształcenia spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną
21.11.2019 14:41 XIII/62 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
21.11.2019 14:40 XIII/63 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
21.11.2019 14:39 XII/15 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy rzeczowej Gminie Wrocław w formie rekonstrukcji strefy wejścia do budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy ul. Mazowieckiej 17 we Wrocławiu w części należącej do Gminy Wrocław
21.11.2019 14:12 XIII/1 Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
21.11.2019 14:11 XIII/2 Uchwała w sprawie przyznania Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.11.2019 14:09 XIII/3 Uchwała w sprawie przyznania KGHM SA Oddziałowi Zakłady Górnicze „Rudna” Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.11.2019 14:08 XIII/4 Uchwała w sprawie przyznania Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.11.2019 14:05 XIII/5 Uchwała w sprawie przyznania Towarzystwu Karkonoskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.11.2019 13:57 XIII/6 Uchwała w sprawie przyznania Januszowi Korzeniowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.11.2019 13:54 XIII/7 Uchwała w sprawie przyznania Witoldowi Szczudłowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.11.2019 13:51 XIII/8 Uchwała w sprawie przyznania Grażynie Bernatowicz Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.11.2019 13:49 XIII/9 Uchwała w sprawie przyznania Ryszardowi Szurkowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.11.2019 13:48 XIII/10 Uchwała w sprawie przyznania Lechowi Gładysiewiczowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
21.11.2019 13:47 XIII/11 Uchwała w sprawie przyznania Ewie Mańkowskiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna