Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2019 11:11 XV/1 Uchwała w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii
18.12.2019 15:41 XIV/15 Wniosek o zmianę porządku obrad XIV Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska o uhonorowaniu Olgi Tokarczuk, laureatki Nagrody Nobla, wyrażeniem uznania dla jej działalności literackiej i charytatywnej, szczególnie związanej z Dolnym Śląskiem
18.12.2019 12:38 XIV/14 Wniosek o zmianę porządku obrad XIV Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
17.12.2019 08:35 XIV/11 Autopoprawka ZWD do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
16.12.2019 16:02 XIV/11 i XIV/12 Autopoprawki ZWD do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego oraz do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
16.12.2019 15:57 XIV/1 i XIV/2 Autopoprawki ZWD do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Projektu budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2020 rok
13.12.2019 11:14 XIV Sesja Porządek obrad
12.12.2019 13:02 XIV/1 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
12.12.2019 12:58 XIV/2 Uchwała w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
12.12.2019 12:03 XIV/3 Uchwała w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu
12.12.2019 11:36 XIV/4 Uchwała w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu
12.12.2019 11:33 XIV/5 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu
12.12.2019 11:31 XIV/6 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Janowicach Wielkich
12.12.2019 11:20 XIV/7 Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Miękinia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na budowę chodnika relacji Pisarzowice – Wilkszyn
12.12.2019 10:21 XIV/8 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
12.12.2019 10:17 XIV/9 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
12.12.2019 10:15 XIV/10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/130/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powierzenia w roku 2019 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
12.12.2019 10:09 XIV/11 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
12.12.2019 10:08 XIV/12 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
12.12.2019 13:55 XIV/13 Uchwała w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
28.11.2019 11:19 XIII/1 (2) Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
28.11.2019 10:06 XIII/1 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
22.11.2019 12:15 XIII Sesja Porządek obrad
21.11.2019 15:16 XIII/61 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmianę statutu Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego
21.11.2019 15:15 XIII/39 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/124/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 i 2020 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
21.11.2019 15:13 XIII/40 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVI/426/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań dotyczących eksploatacji, bieżącego utrzymania i napraw istniejących sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich
21.11.2019 15:12 XIII/41 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
21.11.2019 15:11 XIII/42 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/130/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powierzenia w roku 2019 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
21.11.2019 15:07 XIII/43 Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Świebodzice pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na remont nawierzchni chodnika ul. Wolności w Świebodzicach od skrzyżowania z ul. Spokojną do skrzyżowania z ul. Strzegomską, strona prawa
21.11.2019 15:06 XIII/44 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Lubuskim dotyczącego powierzenia i przyjęcia części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego, ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich

1 2 3 4 5 6 następna