Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.12.2010 11:36 Uchwała Nr 107/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3195/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania do realizacji projektu indywidualnego Województwa Dolnośląskiego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
29.12.2010 10:42 Uchwała Nr 106/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Budowa obwodnicy Dobroszyc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340" w ramach Działania nr 3.1 „Infrastruktura drogowa" w Priorytecie nr 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport")" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad,...
29.12.2010 10:40 Uchwała Nr 105/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Budowa małej obwodnicy Świdnicy" w ramach Działania nr 3.1. „Infrastruktura drogowa" w Priorytecie nr 3. „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport)" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego reali...
29.12.2010 10:39 Uchwała Nr 104/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Obsługa procedury naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WD w 2011 r." w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
29.12.2010 10:37 Uchwała Nr 103/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Działania informacyjno-promocyjne DIP w 2011 r." w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
29.12.2010 10:34 Uchwała Nr 102/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Koszty wynagrodzeń w DIP w 2011 r." w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
29.12.2010 10:33 Uchwała Nr 101/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Koszty wdrażania powierzonych DIP działań w ramach RPO WD w 2011 r." w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
29.12.2010 10:32 Uchwała Nr 100/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Obsługa prawna DIP" w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
29.12.2010 10:30 Uchwała Nr 99/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Obsługa informatyczna DIP" w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
30.12.2010 10:12 Uchwała Nr 98/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Implementacja RPO WD w 2011" w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
29.12.2010 10:25 Uchwała Nr 97/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Analizy, ekspertyzy i ewaluacje RPO WD w 2011 r." w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
30.12.2010 10:14 Uchwała Nr 96/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Wsparcie prac Komitetu Monitorującego RPO WD w 2011 r." w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
29.12.2010 10:23 Uchwała Nr 95/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Szkolenia dla beneficjentów RPO WD w 2011 r." w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
29.12.2010 10:21 Uchwała Nr 94/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby wdrażania RPO w UMWD w 2011 r." w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
30.12.2010 10:20 Uchwała Nr 93/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Szkolenia beneficjentów PT RPO WD w 2011 r." w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
30.12.2010 10:19 Uchwała Nr 92/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Strona internetowa RPO w latach 2011-2014" w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
29.12.2010 10:20 Uchwała Nr 91/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Zatrudnienie pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO w 2011 roku" w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
29.12.2010 08:52 Uchwała Nr 90/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Wsparcie realizacji RPO WD w 2011 roku" w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
29.12.2010 08:50 Uchwała Nr 89/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Szkolenia pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO w 2011 roku" w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
29.12.2010 08:48 Uchwała Nr 88/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Konferencje pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO w 2011 roku" w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
29.12.2010 08:46 Uchwała Nr 87/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Współpraca międzynarodowa i międzyregionalna w roku 2011" w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
29.12.2010 08:43 Uchwała Nr 86/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
29.12.2010 08:38 Uchwała Nr 85/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
19.01.2011 12:14 Uchwała Nr 84/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Tabeli ZADANIA REALIZOWANE Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 realizowanego przez Samorząd Województwa
28.12.2010 12:33 Uchwała Nr 83/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2010
28.12.2010 12:32 Uchwała Nr 82/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2010
28.12.2010 12:31 Uchwała Nr 81/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia Panu Józefowi Dymalskiemu upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Dolnośląskiego
28.12.2010 12:29 Uchwała Nr 80/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie określenia obowiązków Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu (instytucji wdrażającej – Instytucji Pośredniczącej II stopnia) wynikających z Umowy o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w latach 2011-2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego
29.12.2010 13:07 Uchwała Nr 79/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Planów działania na rok 2011 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
28.12.2010 12:28 Uchwała Nr 78/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Książki Procedur KP-008/v.6/z „Procedura dotycząca monitorowania i sprawozdawczości realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla zadań delegowanych do samorządów województw” stosowanej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna