Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.02.2010 15:28 29/2010 29/2010 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
23.02.2010 14:24 28/2010 28/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Infrastruktury
23.02.2010 13:08 27/2010 27/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich
23.02.2010 12:35 26/2010 26/2010 - w sprawie zmiany zarządzenie nr 191/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Spraw Społecznych
18.02.2010 12:08 25/2010 25/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 60/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego
18.02.2010 11:58 24/2010 24/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla działania 1.4 „Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie” RPO WD (Nabór nr 30/K/1.4/2009)
18.02.2010 11:54 23/2010 23/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach naboru prowadzonego w trybie systemowym dla działania 8.1 „Poprawa jakości opieki zdrowotnej” RPO WD (Nabór nr 6/S/8.1/2008) zmodyfikowanego przez beneficjenta po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu
18.02.2010 11:51 22/2010 22/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.4 „Turystyka kulturowa” RPO WD (Nabór nr 20/K/6.4/2009) zmodyfikowanego przez beneficjenta przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu
18.02.2010 11:43 21/2010 21/2010 - w sprawie powołania Komisji ds. niszczenia weksli i deklaracji wekslowych dla projektów zrealizowanych w ramach Pomocy Technicznej ZPORR
05.02.2010 09:28 20/2010 20/2010 - w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2010 r. przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę
29.01.2010 12:37 19/2010 19/2010 - sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
29.01.2010 11:48 18/2010 18/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 189/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
22.01.2010 11:02 17/2010 17/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 1.4 „Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie” RPO WD (Nabór nr 30/K/1.4/2009 )
22.01.2010 10:58 16/2010 16/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową” (Nabór nr 36/K/6.5/2009 - ,,Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową”)
22.01.2010 10:54 15/2010 15/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.4 „Turystyka kulturowa” (Nabór nr 35/K/6.4/2009 - ,,Turystyka kulturowa”)
22.01.2010 10:25 14/2010 14/2010 - w sprawie powierzenia wykonywania czynności w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych
19.01.2010 10:16 13/2010 13/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 51/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
19.01.2010 09:58 12/2010 12/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Infrastruktury
19.01.2010 09:47 11/2010 11/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.4 „Turystyka kulturowa” (Nabór nr 34/K/6.4/2009 -,,Turystyka kulturowa”)
19.01.2010 09:39 10/2010 10/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.4 „Turystyka kulturowa” (Nabór nr 33/K/6.4/2009 -,,Turystyka kulturowa”)
19.01.2010 09:09 9/2010 9/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 60/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego
19.01.2010 09:04 8/2010 8/2010 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 208/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Bezpieczny Dolny Śląsk - rozbudowa centrów ratownictwa województwa dolnośląskiego- zakup specjalistycznego sprzętu technicznego” złożonego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ujętego w IWIPK RPO WD
28.01.2010 14:38 7/2010 7/2010 - w sprawie wprowadzenia regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
18.01.2010 09:28 6/2010 6/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pn. ,,Remont zabudowy regulacyjnej rzeki Kamiennej w km 0+000 - 10+500 w miejscowości Jelenia Góra" złożonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ujętego w IWIPK RPO WD
18.01.2010 09:25 5/2010 5/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pn. ,,Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego" złożonego przez Województwo Dolnośląskie ujętego w IWIPK RPO WD
18.01.2010 09:22 4/2010 4/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pn. ,,Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5, a drogą wojewódzką nr 382 i ulicą Stęczyńskiego w Świdnicy" złożonego przez Powiat Świdnicki ujętego w IWIPK RPO WD
18.01.2010 09:18 3/2010 3/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.2 „Turystyka aktywna” (Nabór nr 32/K/6.2/2009 -,,Turystyka aktywna”)
18.01.2010 09:13 2/2010 2/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.1 „Turystyka uzdrowiskowa” (Nabór nr 31/K/6.1/2009 -,,Turystyka uzdrowiskowa - promocja”)
08.01.2010 12:36 1/2010 1/2010 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

poprzednia 1 2 3 4 5 6