Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.04.2010 14:44 59/2010 59/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 194/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie powołania ekspertów I stopnia specjalizacji na Listę Ekspertów wyłonionych w ramach naboru nr E I-11 do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
01.04.2010 14:39 58/2010 58/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 94/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie powołania ekspertów I stopnia na Listę Ekspertów wyłonionych w ramach naboru nr 9 oraz 10 do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
01.04.2010 14:35 57/2010 57/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 93/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie powołania ekspertów I stopnia na Listę Ekspertów wyłonionych w ramach naboru nr 8 do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
01.04.2010 14:29 56/2010 56/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia 78/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 czerwca 2009 w sprawie powołania ekspertów II stopnia na Listę Ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
01.04.2010 14:16 55/2010 55/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 74/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie powołania ekspertów I stopnia specjalizacji na Listę Ekspertów wyłonionych w ramach naboru nr 7 do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
01.04.2010 14:01 54/2010 54/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 73/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie powołania ekspertów I stopnia specjalizacji na Listę Ekspertów wyłonionych w ramach naboru nr 6 do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
01.04.2010 13:44 53/2010 53/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 68/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie powołania ekspertów II stopnia na Listę Ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
01.04.2010 13:15 52/2010 52/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 67/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie powołania ekspertów I stopnia na Listę Ekspertów wyłonionych w ramach naborów nr 1-5 do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
01.04.2010 13:08 51/2010 51/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 206/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Magazyny przeciwpowodziowe-modernizacja” złożonego przez Gminę Wrocław ujętego w IWIPK RPO WD
24.03.2010 12:48 50/2010 50/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
24.03.2010 12:44 49/2010 49/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zakup pięciu nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych na potrzeby realizacji przez Spółkę Koleje Dolnośląskie S.A. zadań przewozowych dla potrzeb komunikacji podmiejskiej” złożonego przez Koleje Dolnośląskie S.A. ujętego w IWIPK RPO WD
18.03.2010 09:31 48/2010 48/2010 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Marszałka ds. Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej
17.03.2010 09:35 47/2010 47/2010 - w sprawie zasad dokonywania zamówień na usługi gastronomiczne, cateringowe, hotelowe oraz transportowe związane z realizacją zadań Województwa objętych planem finansowym Urzędu
18.03.2010 09:23 46/2010 46/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zakup pięciu nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych na potrzeby realizacji przez Spółkę Koleje Dolnośląskie S.A. zadań przewozowych dla potrzeb komunikacji podmiejskiej” złożonego przez Koleje Dolnośląskie S.A. ujętego w IWIPK RPO WD
12.03.2010 13:12 45/2010 45/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 86/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia składu Zespołu Monitorującego Dolnośląską Strategię Innowacji utworzonego w ramach projektu: „Rozwój, koordynacja, monitoring i ewaluacja dolnośląskiego systemu innowacji”
12.03.2010 12:56 44/2010 44/2010 - w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji w województwie dolnośląskim projektu pn.: „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”
12.03.2010 12:43 43/2010 43/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 105/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
10.03.2010 12:27 42/2010 42/2010 - w sprawie ogłoszenia Konkursu dla gimnazjalistów "Moja okolica pieknieje dzieki RPO" i powołania Komisji Komisji Konkursowej
04.03.2010 14:17 41/2010 41/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny dla Wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach dodatkowego naboru prowadzonego w trybie systemowym dla działania 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa” RPO WD (nabór nr 9/s/4.2/2008)
04.03.2010 14:14 40/2010 40/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach dodatkowego naboru prowadzonego w trybie systemowym dla działania 7.2 „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych” (Nabór nr 3/S/7.2/2008 - ,,Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych ”)
01.03.2010 13:58 39/2010 39/2010 - w sprawie ogłoszenia drugiej edycji Konkursu „RPO w Twoich oczach” i powołania Komisji Konkursowej
01.03.2010 13:56 38/2010 38/2010 - w sprawie trybu zbycia przez Województwo Dolnośląskie udziałów w spółce ,,Chemipark Technologiczny” spółka z ograniczona odpowiedzialnością
01.03.2010 13:54 37/2010 37/2010 - w sprawie powołania Zespołu ds. współpracy i współdziałania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ze spółką „Nowy Szpital Wojewódzki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
01.03.2010 13:36 36/2010 36/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 16/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową” (Nabór nr 36/K/6.5/2009 - ,,Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową”)
01.03.2010 13:14 35/2010 35/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 15/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.4 „Turystyka kulturowa” (Nabór nr 35/K/6.4/2009 -,,Turystyka kulturowa”)
01.03.2010 13:09 34/2010 34/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.4 „Turystyka kulturowa” (Nabór nr 34/K/6.4/2009 -,,Turystyka kulturowa”)
01.03.2010 13:00 33/2010 33/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.4 „Turystyka kulturowa” (Nabór nr 33/K/6.4/2009 -,,Turystyka kulturowa”)
01.03.2010 12:54 32/2010 32/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.2 „Turystyka aktywna” (Nabór nr 32/K/6.2/2009 -,,Turystyka aktywna”)
01.03.2010 12:49 31/2010 31/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.1 „Turystyka uzdrowiskowa” (Nabór nr 31/K/6.1/2009 -,,Turystyka uzdrowiskowa - promocja”)
24.02.2010 15:33 30/2010 30/2010 - w sprawie powierzenia funkcji generalnego projektanta zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna