Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.08.2010 11:35 120/2010 120/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich
24.08.2010 11:30 119/2010 119/2010 - w sprawie ogłoszenia Konkursu "Inwestycje w Kapitał Ludzki - Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku"
24.08.2010 11:22 118/2010 118/2010 - w sprawie powołania Zespołu ds. Młodzieży
24.08.2010 10:34 117/2010 117/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
24.08.2010 10:17 116/2010 116/2010 - w sprawie wprowadzenia regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
21.07.2010 11:24 115/2010 115/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pn. ,, Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku administracyjno-usługowego na przedszkole w miejscowości Marciszów ul. Szkolna’’ złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie systemowym dla działania 7.2 „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych” (Nabór nr 2/S/7.2/2008)
05.07.2010 12:23 114/2010 114/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 67/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie powołania ekspertów I stopnia na Listę Ekspertów wyłonionych w ramach naborów nr 1-5 do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
05.07.2010 12:17 113/2010 113/2010 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Odnawialnych Źródeł Energii
05.07.2010 11:47 112/2010 112/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pn. ,,Budowa kompleksu edukacyjno-badawczego GEOCENTRUM Politechniki Wrocławskiej (Etap I)” złożonego przez Politechnikę Wrocławską ujętego w IWIPK RPO WD
05.07.2010 11:03 111/2010 111/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 67/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie powołania ekspertów I stopnia na Listę Ekspertów wyłonionych w ramach naborów nr 1-5 do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
01.07.2010 09:45 110/2010 110/2010 - w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego pod nazwą Zakład Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu
28.06.2010 09:58 109/2010 109/2010 - w sprawie powołania Zespołu ds. wsparcia realizacji projektu „Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-DolnySlask”
28.06.2010 09:21 108/2010 108/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich
28.06.2010 09:15 107/2010 107/2010 - w sprawie powołania składu osobowego Komisji Stypendialnej tworzonej w ramach projektu "Przedsiębiorczy doktorant - inwestycja w innowacyjny rozwój regionu"
22.06.2010 09:54 106/2010 106/2010 - w sprawie powołania Zespołu ds. podjęcia współpracy z Ministerstwem Infrastruktury w celu restrukturyzacji Zakładu Badawczo Rozwojowego Gospodarki Komunalnej w Katowicach w państwowo –samorządową instytucję badawczo rozwojową
22.06.2010 09:03 105/2010 105/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Realizacji Inwestycji
22.06.2010 08:51 104/2010 104/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 25/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Budżetu i Finansów
17.06.2010 08:08 103/2010 103/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 189/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
17.06.2010 07:56 102/2010 102/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
16.06.2010 15:07 101/2010 101/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w m. Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382” złożonego przez Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu ujętego w IWIPK RPO WD
16.06.2010 14:57 100/2010 100/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 1.4 „Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie” (Nabór nr 40/K/1.4/2010 ,,Badania i Rozwój’’)
08.06.2010 14:02 99/2010 99/2010 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Młodzieży
08.06.2010 10:50 98/2010 98/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 171/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 września 2009 w sprawie powołania Komisji Oceny dla Wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” RPO WD (nabór nr 25/K/9.1/2009)
08.06.2010 10:47 97/2010 97/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 172/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2009 r. w sprawie powołania Komisji Oceny dla Wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” RPO WD (nabór nr 26/K/9.1/2009)
08.06.2010 10:13 96/2010 96/2010 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
07.06.2010 15:09 95/2010 95/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów na potrzeby opiniowania projektów w ramach procedury odwoławczej prowadzonej przez Instytucje Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
07.06.2010 15:02 94/2010 94/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 16/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową” (Nabór nr 36/K/6.5/2009 - ,,Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową”)
07.06.2010 14:58 93/2010 93/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 15/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.4 „Turystyka kulturowa” (Nabór nr 35/K/6.4/2009 -,,Turystyka kulturowa”)
07.06.2010 14:53 92/2010 92/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.4 „Turystyka kulturowa” (Nabór nr 34/K/6.4/2009 -,,Turystyka kulturowa”)
07.06.2010 14:43 91/2010 91/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.2 „Turystyka aktywna” (Nabór nr 32/K/6.2/2009 -,,Turystyka aktywna”)

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna