Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.11.2010 14:47 150/2010 150/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie systemowym dla działania 3.3 „Transport miejski i podmiejski’’ (Nabór nr 11/S/3.3/2009)
16.11.2010 14:42 149/2010 149/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kompostowni odpadów ulegających biodegradacji i zakup wyposażenia niezbędnego do selektywnego zbierania odpadów w Mieście Zgorzelec złożonego w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 4.1 „Gospodarka odpadami” (Nabór nr 28/K/4.1/2009)
16.11.2010 14:34 148/2010 148/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa obwodnicy Dobroszyc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340” złożonego przez Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu ujętego w IWIPK RPO WD
16.11.2010 14:27 147/2010 147/2010 - w sprawie powołania ekspertów I stopnia na Listę Ekspertów wyłonionych w ramach naboru E- 14 do oceny/opinii wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
16.11.2010 14:21 146/2010 146/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia 119/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu "Inwestycje w Kapitał Ludzki - Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku"
27.09.2010 12:30 145/2010 145/2010 - w sprawie zmiany zarządzenie nr 39/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia drugiej edycji Konkursu „RPO w Twoich oczach” i powołania Komisji Konkursowej
27.09.2010 12:25 144/2010 144/2010 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
17.09.2010 09:37 143/2010 143/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 5.2 „Dystrybucja energii elektrycznej i gazu’’ (Nabór nr 41/K/5.2/2010)
10.09.2010 12:07 142/2010 142/2010 - w sprawie powołania komisji konkursowej, która dokona oceny projektów i wyłoni laureatów w ramach konkursu „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych
09.09.2010 15:01 141/2010 141/2010 - w sprawie ustanowienia społecznego Pełnomocnika ds. Zdrowia Publicznego
07.09.2010 11:49 140/2010 140/2010 - w sprawie powołania ekspertów I stopnia na Listę Ekspertów wyłonionych w ramach naboru E- 13 do oceny/opinii wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
07.09.2010 11:37 139/2010 139/2010 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
07.09.2010 11:33 138/2010 138/2010 - w sprawie określenia zasad przeprowadzenia uzupełniającego postępowania dowodowego w ramach toczącego się postępowania odwoławczego od decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WD nr RPDS.IZ.UMWDS_- O0012/10 wydanej w dniu 29 czerwca 2010 r. określającej kwotę środków przypadających do zwrotu dla projektu nr RPDS.06.03.00-02-001/09 pt. „Utworzenie Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu”
07.09.2010 11:26 137/2010 137/2010 - w sprawie określenia zasad przeprowadzenia uzupełniającego postępowania dowodowego w ramach toczącego się postępowania odwoławczego od decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WD nr RPDS.IZ.UMWDS_- O0014/10 wydanej w dniu 20 lipca 2010 r. określającej kwotę środków przypadających do zwrotu dla projektu nr RPDS.06.03.00-02-001/09 pt. „Utworzenie Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu”
07.09.2010 11:14 136/2010 136/2010 - w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw koordynacji inicjatyw Województwa Dolnośląskiego w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych
07.09.2010 10:22 135/2010 135/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
25.08.2010 11:01 134/2010 134/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu
25.08.2010 10:23 133/2010 133/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 68/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie powołania ekspertów II stopnia na Listę Ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
25.08.2010 09:00 132/2010 132/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 59/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Rozwoju Regionalnego
25.08.2010 08:45 131/2010 131/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 100/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 1.4 „Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie” (Nabór nr 40/K/1.4/2010 ,,Badania i Rozwój’’)
24.08.2010 15:12 130/2010 130/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” (Nabór nr 38/K/2.1/2010)
24.08.2010 15:02 129/2010 129/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 16/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową” (Nabór nr 36/K/6.5/2009 - ,,Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową”)
24.08.2010 14:56 128/2010 128/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 15/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.4 „Turystyka kulturowa” (Nabór nr 35/K/6.4/2009 -,,Turystyka kulturowa”)
24.08.2010 14:36 127/2010 127/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.4 „Turystyka kulturowa” (Nabór nr 34/K/6.4/2009 - "Turystyka kulturowa”)
24.08.2010 14:11 126/2010 126/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.4 „Turystyka kulturowa” (Nabór nr 33/K/6.4/2009 -,,Turystyka kulturowa”)
24.08.2010 13:42 125/2010 125/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.2 „Turystyka aktywna” (Nabór nr 32/K/6.2/2009 -,,Turystyka aktywna”)
24.08.2010 13:30 124/2010 124/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.1 „Turystyka uzdrowiskowa” (Nabór nr 31/K/6.1/2009 -,,Turystyka uzdrowiskowa - promocja”)
24.08.2010 13:15 123/2010 123/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Dolnośląska platforma wymiany informacji o bezpieczeństwie i porządku publicznym” złożonego przez Komendę Wojewódzka Policji we Wrocławiu ujętego w IWIPK RPO WD
24.08.2010 12:33 122/2010 122/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich
24.08.2010 12:29 121/2010 121/2010 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna