Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.02.2019 14:51 23/2019 23/2019 - sprawie zmiany zarządzenia nr 114/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
29.01.2019 16:18 22/2019 22/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 62/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Infrastruktura ekologiczna
29.01.2019 16:15 21/2019 21/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 60/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Ochrona przyrody
29.01.2019 16:13 20/2019 20/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Systemy transportowe
29.01.2019 16:10 19/2019 19/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Efektywność energetyczna
29.01.2019 16:08 18/2019 18/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Potencjał B+R i wdrożeniowy uczelni i jednostek naukowych
29.01.2019 16:04 17/2019 17/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN-y)
29.01.2019 16:01 16/2019 16/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 52/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Turystyka
29.01.2019 15:58 15/2019 15/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Analiza ekonomiczno-finansowa
29.01.2019 15:54 14/2019 14/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Transport kolejowy
29.01.2019 15:51 13/2019 13/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Infrastruktura drogowa
28.01.2019 09:47 12/2019 12/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 117/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin: Zatrudnienie oraz Integracja społeczna
28.01.2019 09:42 11/2019 11/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Procedury wydawania opinii w zakresie zgodności wniosków o dofinansowanie ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 na etapie oceny formalno-administracyjnej w ramach Programu Współpracy Interreg Saksonia-Polska 2014-2020
25.01.2019 09:46 10/2019 10/2019 - w sprawie zmian w składzie Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2017 - 2020
22.01.2019 14:48 9/2019 9/2019 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
14.01.2019 10:22 8/2019 8/2019 - w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
14.01.2019 10:13 7/2019 7/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 83/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
14.01.2019 09:56 6/2019 6/2019 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
11.01.2019 14:07 5/2019 5/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 105/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
11.01.2019 13:54 4/2019 4/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie powołania Grupy sterującej ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
11.01.2019 13:14 3/2019 3/2019 - w sprawie powołania zespołu opiniodawczo-doradczego w zakresie przygotowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie dokonania podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie
09.01.2019 16:00 2/2019 2/2019 - w sprawie powierzenia wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego Wojciechowi Rejowskiemu – Dyrektorowi Wydziału Zamówień Publicznych
09.01.2019 11:47 1/2019 1/2019 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Funduszy Europejskich

poprzednia 1 2 3 4