Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.09.2019 10:00 83/2019 83/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Analiza ekonomiczno-finansowa
13.09.2019 14:12 82/2019 82/2019 - W sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Infrastruktura edukacyjna
13.09.2019 14:07 81/2019 81/2019 - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 76/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie powołania „Zespołu ds. opracowania koncepcji ochrony środowiska w obszarze Polany Jakuszyckiej”
13.09.2019 13:08 80/2019 80/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 118/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin Edukacja oraz Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw
03.09.2019 11:19 79/2019 79/2019 - w sprawie zmiany etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
03.09.2019 11:06 78/2019 78/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 37/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia procedury składania oświadczeń majątkowych przez osoby zobowiązane do ich złożenia marszałkowi województwa
03.09.2019 10:34 77/2019 77/2019 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu Konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
29.08.2019 10:33 76/2019 76/2019 - w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
23.08.2019 13:56 75/2019 75/2019 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. reformy opieki psychiatrycznej
14.08.2019 08:05 74/2019 74/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
06.08.2019 11:24 73/2019 73/2019 - w prawie zmiany zarządzenia nr 83/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
06.08.2019 11:12 72/2019 72/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 106/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektorów wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
05.08.2019 14:03 71/2019 71/2019 - w sprawie przyjęcia zasad konkursu na „Najpiękniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy” województwa dolnośląskiego w 2019 r. oraz powołania komisji ds. oceny wieńców
02.08.2019 11:45 70/2019 70/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 61/2019 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu zdań Departamentu Budżetu i Finansów
31.07.2019 11:10 69/2019 69/2019 - w sprawie powierzenia wykonania czynności przeprowadzenia dialogu technicznego
30.07.2019 10:15 68/2019 68/2019 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
22.07.2019 12:05 67/2019 67/2019 - w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do prawidłowego przeprowadzania przetargów publicznych ustnych na sprzedaż zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego będących na wyposażeniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
22.07.2019 12:00 66/2019 66/2019 -w sprawie przygotowania i przeprowadzenia Wojewódzkiego Samorządowego Ćwiczenia Obronnego
18.07.2019 14:15 65/2019 65/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 61/2019 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Budżetu i Finansów
17.07.2019 14:33 64/2019 64/2019 - w sprawie zatwierdzenia dodatkowego Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin przyporządkowanych do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej
28.06.2019 14:19 63/2019 63/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 83/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
25.06.2019 12:51 62/2019 - 62/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 86/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
25.06.2019 12:34 61/2019 61/2019 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Budżetu i Finansów
25.06.2019 12:30 60/2019 60/2019 - w sprawie powołania składu Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej
11.06.2019 09:45 59/2019 59/2019 - w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania wojewódzkiej taryfy kolejowej na obszarze Dolnego Śląska oraz badań przepływu pasażerów w transporcie regionalnym
05.06.2019 15:13 58/2019 58/2019 - w sprawie powołania komisji na najlepszy regionalny produkt żywnościowy Dolnego Śląska konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów”
05.06.2019 10:02 57/2019 57/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2019 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania zespołu opiniodawczo-doradczego w zakresie przygotowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie dokonania podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie
31.05.2019 10:36 56/2019 56/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 117/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin: Zatrudnienie oraz Integracja społeczna
21.05.2019 14:09 55/2019 55/2019 - w sprawie powołania Komisji ds. wyłonienia laureatów konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2019”
17.05.2019 13:55 54/2019 54/2019 - w sprawie przyjęcia zasad konkursu „Dolny Śląsk. Moja okolica – niech i Was zachwyca!” oraz powołania komisji ds. oceny prac

poprzednia 1 2 3 4 następna