Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.06.2019 12:51 62/2019 - 62/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 86/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
25.06.2019 12:34 61/2019 61/2019 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Budżetu i Finansów
25.06.2019 12:30 60/2019 60/2019 - w sprawie powołania składu Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej
11.06.2019 09:45 59/2019 59/2019 - w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania wojewódzkiej taryfy kolejowej na obszarze Dolnego Śląska oraz badań przepływu pasażerów w transporcie regionalnym
05.06.2019 15:13 58/2019 58/2019 - w sprawie powołania komisji na najlepszy regionalny produkt żywnościowy Dolnego Śląska konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów”
05.06.2019 10:02 57/2019 57/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2019 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania zespołu opiniodawczo-doradczego w zakresie przygotowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie dokonania podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie
31.05.2019 10:36 56/2019 56/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 117/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin: Zatrudnienie oraz Integracja społeczna
21.05.2019 14:09 55/2019 55/2019 - w sprawie powołania Komisji ds. wyłonienia laureatów konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2019”
17.05.2019 13:55 54/2019 54/2019 - w sprawie przyjęcia zasad konkursu „Dolny Śląsk. Moja okolica – niech i Was zachwyca!” oraz powołania komisji ds. oceny prac
15.05.2019 13:21 53/2019 53/2019 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
14.05.2019 13:03 52/2019 52/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Infrastruktura drogowa
14.05.2019 12:45 51/2019 51/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Transport kolejowy
07.05.2019 12:23 50/2019 50/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 30/2014 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do spraw wyłączenia materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraciły przydatność użytkową
07.05.2019 11:12 49/2019 49/2019 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
24.04.2019 13:59 48/2019 48/2019 - w sprawie określenia zasad postępowania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z wnioskami radnych o uzyskanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń oraz wgląd w działalność Urzędu
24.04.2019 13:14 47/2019 47/2019 - w sprawie zatwierdzenia Księgi Jakości stanowiącej dokumentację Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
24.04.2019 12:58 46/2019 46/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej do prawidłowego przeprowadzenia likwidacji składników mienia ruchomego będących na wyposażeniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
18.04.2019 14:13 45/2019 45/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 34/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
18.04.2019 14:03 44/2019 44/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 70/2012 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia niezbędnej pomocy funkcjonariuszom ustawowo uprawnionych służb przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
18.04.2019 13:57 43/2019 43/2019 - w sprawie zmian w składzie Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2017-2020
18.04.2019 13:24 42/2019 42/2019 - w sprawie powołania komisji do weryfikacji formalnej projektów złożonych w ramach Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk w 2019 r. oraz sposobu rozpatrywania odwołań
18.04.2019 12:30 41/2019 41/2019 - w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynowania prac związanych z rozwojem i promocją turystyczną regionu
18.04.2019 11:46 40/2019 40/2019 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Funduszy Europejskich
01.04.2019 13:18 39/2019 39/2019 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
01.04.2019 13:14 38/2019 38/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 83/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
28.03.2019 13:10 37/2019 37/2019 - w sprawie określenia celów jakościowych na rok 2019 wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
28.03.2019 13:03 36/2019 36/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 32/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu
28.03.2019 12:58 35/2019 35/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2019 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
12.03.2019 09:12 34/2019 34/2019 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Inwestycji
06.03.2019 15:34 33/2019 33/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2014 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami

1 2 3 następna