Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.07.2009 15:51 XLIII/704/09 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej Gminie Głuszyca na remont nieruchomości zniszczonych w wyniku ulewnych opadów deszczu
27.07.2009 15:41 XLIII/703/09 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej Gminie Kłodzko na sfinansowanie przywrócenia przejezdności dróg
27.07.2009 15:33 XLIII/702/09 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej Gminie Lądek Zdrój na remont szkoły zniszczonej w wyniku powodzi
27.07.2009 15:25 XLIII/701/09 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej Gminie Stronie Śląskie na inwestycję pn. „Odbudowa mostu wraz z dojazdem na działce nr 110 w Starym Gierałtowie”
27.07.2009 15:23 XLIII/700/09 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej Gminie Jelcz Laskowice na organizację II wyjazdu na Wołyń
27.07.2009 15:15 XLIII/699/09 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 realizowanym przez Samorząd Województwa
27.07.2009 14:41 XLIII/698/09 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Pogotowiu Ratunkowym
27.07.2009 14:38 XLIII/697/09 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
27.07.2009 14:27 XLIII/696/09 Uchwała w sprawie przyjęcia wzorów herbu i flagi Województwa Dolnośląskiego
27.07.2009 14:22 XLIII/695/09 Uchwała w sprawie zmian w składzie Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
27.07.2009 14:20 XLIII/694/09 Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
27.07.2009 13:59 XLIII/693/09 Uchwała w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego
27.07.2009 13:45 XLIII/692/09 Uchwała w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego
27.07.2009 13:42 XLIII/691/09 Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji Wicemarszałka Tadeusz Draba z członkostwa w Zarządzie Województwa Dolnośląskiego
27.07.2009 13:39 XLIII/690/09 Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Stanisława Longawy z funkcji Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
27.07.2009 13:35 XLIII/689/09 Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
23.06.2009 14:19 Sesja XLII Podjęte uchwały (2009.06.18)
23.06.2009 14:18 XLII/688/09 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego „Oświadczenia Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2008”
23.06.2009 14:15 XLII/687/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2009
23.06.2009 13:57 XLII/686/09 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2009
23.06.2009 13:55 XLII/685/09 Uchwała w sprawie przyznania z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej dla Gminy Sulików na dofinansowanie organizacji Dożynek Wojewódzkich
23.06.2009 13:54 XLII/684/09 Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Kudowa Zdrój pomocy finansowej w wysokości do 150 000 zł, będącej partycypacją w kosztach realizacji zadania pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zdrojowej w m. Kudowa Zdrój”
23.06.2009 13:50 XLII/683/09 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Walim na realizację zadania pn.: „Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu (skomunikowanie ze strefą SSE)
23.06.2009 13:45 XLII/682/09 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Wałbrzycha na realizację zadania pn.: „Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu (skomunikowanie ze strefą SSE)”
23.06.2009 13:43 XLII/681/09 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Podgórzyn realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 w Gminie Podgórzyn”
23.06.2009 13:40 XLII/680/09 Uchwała w sprawie powierzenia Powiatowi Milickiemu realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika lewostronnego w m. Świętoszyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 439 (wariant III, etap II)”
23.06.2009 13:38 XLII/679/09 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Zawonia realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkie nr 340 w m. Ludgierzowice”
23.06.2009 13:34 XLII/678/09 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Rudna realizacji zadania pn.: „Opracowania dokumentacji dla budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 111 w m. Naroczyce (w kierunku m. Ciechłowice)
23.06.2009 13:32 XLII/677/09 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Żórawina realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Węgry”
23.06.2009 12:58 XLII/676/09 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Domaniów realizacji zadania pn.: „Wykonanie chodników oraz budowa kanalizacji burzowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 w m. Pełczyce”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna