Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.09.2009 13:58 XLIV/733/09 Uchwała w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu Zespołowi Parków Krajobrazowych
29.09.2009 13:56 XLIV/732/09 Uchwała w sprawie przyznania z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2009 roku dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na dofinansowanie zadania „Program doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie”
29.09.2009 13:54 XLIV/731/09 Uchwała w sprawie utworzenia spółki akcyjnej „Stawy Milickie”
29.09.2009 13:52 XLIV/730/09 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Milickim Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych
29.09.2009 12:04 XLIV/729/09 Uchwała w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w SP ZOZ Szpitalu Wojewódzkim w Jeleniej Górze
29.09.2009 11:59 XLIV/728/09 Uchwała w sprawie utworzenia przez Województwo Dolnośląskie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą „Nowy Szpital Wojewódzki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
29.09.2009 11:56 XLIV/727/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/458/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przekształcenia Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej oraz Okręgowego Szpitala Kolejowego
29.09.2009 11:53 XLIV/726/09 Uchwała w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej
29.09.2009 11:51 XLIV/725/09 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
29.09.2009 11:49 XLIV/724/09 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian oraz tekstu jednolitego Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
29.09.2009 11:48 XLIV/723/09 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego
29.09.2009 11:46 XLIV/722/09 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
29.09.2009 11:44 XLIV/721/09 Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie likwidacji Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołowie
29.09.2009 10:59 XLIV/720/09 Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Województwa Dolnośląskiego do władz Stowarzyszenia „Dolnośląska Organizacja Turystyczna”
27.07.2009 16:39 Sesja XLIII Podjęte uchwały (2009.07.23)
27.07.2009 16:37 XLIII/719/09 Uchwała w sprawie apelu do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie kontynuacji i przyspieszenia prac nad inwestycjami finansowanymi z budżetu Państwa, które są realizowane na terenie Województwa Dolnośląskiego
27.07.2009 16:35 XLIII/718/09 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi pana Wojciecha Hendrykowskiego na Marszałka Województwa Dolnośląskiego
27.07.2009 16:34 XLIII/717/09 Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
27.07.2009 16:32 XLIII/716/09 Uchwała w sprawie powołania Komisji Doraźnej ds. Młodzieży
27.07.2009 16:31 XLIII/715/09 Uchwała w sprawie uchwalenia projektu Statutu Województwa Dolnośląskiego
27.07.2009 16:28 XLIII/714/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2009
27.07.2009 16:24 XLIII/713/09 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2009
27.07.2009 16:20 XLIII/712/09 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Głogów
27.07.2009 16:18 XLIII/711/09 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonania na rzecz Gminy Miejskiej Bolesławiec darowizny nieruchomości zabudowanej wchodzącej w skład kompleksu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, stanowiącej własność Województwa Dolnośląskiego
27.07.2009 16:13 XLIII/710/09 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Żmigród realizacji zadania pn.: „Opracowania dokumentacji dla budowy chodnika w m. Kliszkowice przy drodze wojewódzkiej nr 339”
27.07.2009 16:09 XLIII/709/09 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Miasto Świdnica realizacji zadania pn.: „Bieżące utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich nr 382 i 379 na odcinku w granicach administracyjnych Miasta Świdnica”
27.07.2009 16:03 XLIII/708/09 Uchwała w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich części ulicy Chobieńskiej w Ścinawie
27.07.2009 16:01 XLIII/707/09 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Żmigród realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika, ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 339”
27.07.2009 15:59 XLIII/706/09 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/371/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Oleśnickiemu realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451 na „małe rondo” ul. Krzywoustego – Sudoła w Oleśnicy”
27.07.2009 15:56 XLIII/705/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/584/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kudowa Zdrój zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna