Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.11.2009 11:39 XLV/762/09 Uchwała w sprawie przyjęcia programu reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na terenie województwa dolnośląskiego, polegającego na likwidacji Specjalistycznego Rehabilitacyjno – Ortopedycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
05.11.2009 11:33 XLV/761/09 Uchwała w sprawie przyjęcia programu reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na terenie województwa dolnośląskiego, polegającego na likwidacji Specjalistycznego Zespołu Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz utworzeniu jednoosobowej spółki Województwa Dolnośląskiego, która będzie działać pod firmą „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
05.11.2009 11:20 XLV/760/09 Uchwała w sprawie utworzenia spółki, która będzie działać pod firmą „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz likwidacji Specjalistycznego Zespołu Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
05.11.2009 11:17 XLV/759/09 Uchwała w sprawie likwidacji Specjalistycznego Rehabilitacyjno-Ortopedycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
05.11.2009 11:15 XLV/758/09 Uchwała w sprawie likwidacji Okręgowego Szpitala Kolejowego s. p. z. o. z. oraz przekształcenia Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej
05.11.2009 11:11 XLV/757/09 Uchwała w sprawie przystąpienia Województwa Dolnośląskiego do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego
05.11.2009 11:08 XLV/756/09 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2007 – 2013 realizowanym przez Samorząd Województwa
05.11.2009 11:07 XLV/755/09 Uchwała w sprawie dokonania zmian uchwały nr XL/640/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie przyznania z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2009 r. dotacji celowych dla wybranych gmin na dofinansowanie realizacji zadań w ramach pomocy rozwojowej
05.11.2009 11:02 XLV/754/09 Uchwała w sprawie utworzenia przez Województwo Dolnośląskie spółki Park Przemysłowy w Wałbrzychu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wniesienia przez Województwo Dolnośląskie wkładu pieniężnego
05.11.2009 10:50 XLV/753/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/715/09 w sprawie uchwalenia projektu Statutu Województwa Dolnośląskiego
29.09.2009 15:00 Sesja XLIV Przyjęte uchwały (2009.09.23)
29.09.2009 14:50 XLIV/752/09 Uchwała w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich dróg na terenie Powiatu Lubińskiego
29.09.2009 14:46 XLIV/751/09 Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich dróg na terenie Powiatu Lubińskiego
29.09.2009 14:44 XLIV/750/09 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2009 r. pomocy finansowej na realizacje zadań własnych w zakresie usuwania skutków powodzi dla jednostek samorządu terytorialnego
29.09.2009 14:32 XLIV/749/09 Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
29.09.2009 14:31 XLIV/748/09 Uchwała w sprawie odwołania Janusza Zaleskiego ze składu Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
29.09.2009 14:29 XLIV/747/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2009
29.09.2009 14:22 XLIV/746/09 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2009
29.09.2009 14:21 XLIV/745/09 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim
29.09.2009 14:19 XLIV/744/09 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Oborniki Śląskie realizacji zadania pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 w Golędzinowie”
29.09.2009 14:14 XLIV/743/09 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Oborniki Śląskie realizacji zadania pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 w Wilczynie”
29.09.2009 14:13 XLIV/742/09 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Bierutów realizacji zadania pn.: „Remont chodników przy ul. 1 Maja w Bierutowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451”
29.09.2009 14:11 XLIV/741/09 Uchwała w sprawie zmian w uchwale nr XL/640/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie przyznania z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2009 r. dotacji celowych dla wybranych gmin na dofinansowanie realizacji zadań w ramach pomocy rozwojowej
29.09.2009 14:09 XLIV/740/09 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 realizowanym przez Samorząd Województwa
29.09.2009 14:08 XLIV/739/09 Uchwała w sprawie przystąpienia do tworzenia Stowarzyszenia pn. „Europejska Sieć Instrumentów Finansowych”
29.09.2009 14:06 XLIV/738/09 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2009 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
29.09.2009 14:04 XLIV/737/09 Uchwała w sprawie wskazania przedstawicieli Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
29.09.2009 14:03 XLIV/736/09 Uchwała w sprawie wyznaczenia reprezentantów Województwa Dolnośląskiego w Europejskim Stowarzyszeniu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi
29.09.2009 14:01 XLIV/735/09 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu województwa dolnośląskiego na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”
29.09.2009 13:59 XLIV/734/09 Uchwała w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego pomocy polegającej na odstąpieniu od żądania zwrotu materiałów pobranych z wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna