Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.12.2009 12:56 XLVI/792/09 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu
01.12.2009 12:55 XLVI/791/09 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
01.12.2009 12:53 XLVI/790/09 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Pogotowia Ratunkowego w Legnicy
01.12.2009 12:46 XLVI/789/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/726/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej
01.12.2009 12:44 XLVI/788/09 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu
01.12.2009 12:42 XLVI/787/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLV/754/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 października 2009 roku w sprawie utworzenia przez Województwo Dolnośląskie spółki Park Przemysłowy w Wałbrzychu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wniesienia przez Województwo Dolnośląskie wkładu pieniężnego
05.11.2009 15:09 XLV/786/09 Uchwała w sprawie wystąpienia z apelem do polskich posłów do Parlamentu Europejskiego o poparcie Wrocławia w staraniach o przedstawicielstwo Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu
05.11.2009 15:04 XLV/785/09 Uchwała w sprawie odwołania Marka Lubicza ze składu Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
05.11.2009 15:02 XLV/784/09 Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
05.11.2009 14:40 XLV/783/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2009
05.11.2009 14:34 XLV/782/09 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2009
05.11.2009 14:21 XLV/781/09 Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa
05.11.2009 14:18 XLV/780/09 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/586/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Piechowice zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
05.11.2009 14:16 XLV/779/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/375/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Jaworskiemu zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
05.11.2009 14:11 XLV/778/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/374/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kamiennogórskiemu zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
05.11.2009 14:05 XLV/777/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXV/341/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Ząbkowickiemu zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
05.11.2009 12:23 XLV/776/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXV/340/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Wołowskiemu zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
05.11.2009 12:21 XLV/775/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXV/339/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Górowskiemu zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
05.11.2009 12:19 XLV/774/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXV/337/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Lubińskiemu zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
05.11.2009 12:16 XLV/773/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXV/345/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiegoz dnia 27 marca 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Świdnica zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
05.11.2009 12:12 XLV/772/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXV/338/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Trzebnickiemu zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
05.11.2009 12:11 XLV/771/09 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII / 683 / 09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Walim na realizację zadania pn. „Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu (skomunikowanie ze strefą SSE)”
05.11.2009 12:09 XLV/770/09 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII / 682 / 09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Wałbrzycha na realizację zadania pn. „Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu (skomunikowanie ze strefą SSE)”
05.11.2009 12:05 XLV/769/09 Uchwała sprawie zmiany uchwały nr XLIII / 709 / 09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Świdnica realizacji zadania pn.: „Bieżące utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich nr 382 i 379 na odcinku w granicach administracyjnych Miasta Świdnica”
05.11.2009 12:00 XLV/768/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLII/679/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Zawonia realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 w m. Ludgierzowice”
05.11.2009 11:56 XLV/767/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/511/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2008 r. w sprawie powierzenia innym jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie dróg wojewódzkich
05.11.2009 11:53 XLV/766/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/613/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji programu „Moje Boisko - Orlik 2012” w roku 2009
05.11.2009 11:48 XLV/765/09 Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego
05.11.2009 11:46 XLV/764/09 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
05.11.2009 11:44 XLV/763/09 Uchwała w sprawie przyjęcia programu reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na terenie województwa dolnośląskiego, polegającego na likwidacji Okręgowego Szpitala Kolejowego s.p.z.o.z.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna