Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.06.2009 13:34 89/2009 89/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 66/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 maja 2009 r. sprawie trybu zbycia przez Województwo Dolnośląskie udziałów we Wrocławskim Centrum Badań EIT + sp. z o.o.
22.06.2009 13:20 88/2009 88/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.4 „Turystyka kulturowa - na szlakach” RPO WD (nabór nr 12/K/6.4/2009)
22.06.2009 12:55 87/2009 87/2009 - w sprawie zmian w składzie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia
22.06.2009 12:19 86/2009 86/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
22.06.2009 12:11 85/2009 85/2009 - w sprawie zmiany zarzadzenia nr 74/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie powołania ekspertów I stopnia specjalizacji na Listę Ekspertów wyłonionych w ramach naboru nr 7 do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
22.06.2009 12:06 84/2009 84/2009 - w sprawie powołania Komisji ds. wyłonienia laureatów konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2009”
18.06.2009 11:32 83/2009 83/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową” RPO WD (nabór nr 13/K/6.5/2009 ,,Schroniska’’)
18.06.2009 11:30 82/2009 82/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.4 „Turystyka kulturowa - poza szlakami” RPO WD (nabór nr 11/K/6.4/2009)
18.06.2009 11:27 81/2009 81/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.2 „Turystyka aktywna” RPO WD (nabór nr 9/K/6.2/2009)
18.06.2009 11:21 80/2009 80/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.1 „Turystyka uzdrowiskowa” RPO WD (nabór nr 8/K/6.1/2009)
10.06.2009 15:51 79/2009 79/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla "Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska, e-Dolny-Śląsk" ujętego w IWIPK RPO WD
10.06.2009 15:49 78/2009 78/2009 - w sprawie powołania ekspertów II stopnia na Listę Ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
10.06.2009 13:51 77/2009 77/2009 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu Konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu
10.06.2009 13:46 76/2009 76/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 60/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”
10.06.2009 13:37 75/2009 75/2009 - w sprawie zatwierdzenia „Zasad naboru asesorów i ich powoływania do Komisji Oceny Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim”
05.06.2009 12:19 74/2009 74/2009 - w sprawie powołania ekspertów I stopnia specjalizacji na Listę Ekspertów wyłonionych w ramach naboru nr 7 do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
05.06.2009 12:17 73/2009 73/2009 - w sprawie powołania ekspertów I stopnia specjalizacji na Listę Ekspertów wyłonionych w ramach naboru nr 6 do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
02.06.2009 10:37 72/2009 72/2009 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
29.05.2009 14:44 71/2009 71/2009 - w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych oraz zasad korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu (GPRS) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
29.05.2009 14:30 70/2009 70/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 16/2005 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie zasad korzystania ze środków transportu do celów służbowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na obszarze kraju oraz poza granicami kraju
02.06.2009 10:34 69/2009 69/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie systemowym dla działania 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa” RPO WD (nabór nr 9/S/4.2/2008)
02.06.2009 10:19 68/2009 68/2009 - w sprawie powołania ekspertów II stopnia na Listę Ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
02.06.2009 10:12 67/2009 67/2009 - w sprawie powołania ekspertów I stopnia na Listę Ekspertów wyłonionych w ramach naborów nr 1 - 5 do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
29.05.2009 15:22 66/2009 66/2009 - w sprawie trybu zbycia przez Województwo Dolnośląskie udziałów we Wrocławskim Centrum Badań EIT + sp. z o.o.
29.05.2009 15:19 65/2009 65/2009 - w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania i rekomendacji Zarządowi Województwa gmin wskazanych do wsparcia finansowego w ramach Konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim”
29.05.2009 15:05 64/2009 64/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego
21.05.2009 08:31 63/2009 63/2009 - w sprawie składu Komisji Oceny Projektów w ramach Priorytetu 2 Działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
18.05.2009 09:56 62/2009 62/2009 - w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych
18.05.2009 09:47 61/2009 61/2009 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
15.05.2009 07:46 60/2009 60/2009 - w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna