Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.07.2009 09:15 119/2009 119/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową” RPO WD (nabór nr 19/K/6.5/2009)
13.07.2009 09:13 118/2009 118/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.4 „Turystyka Kulturowa – informatyzacja instytucji kultury” RPO WD (nabór nr 14/K/6.4/2009)
13.07.2009 08:56 117/2009 117/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu” złożonego przez Gminę Wrocław ujętego w IWIPK RPO WD
13.07.2009 08:54 116/2009 116/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pn. ,,Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I − projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy" złożonego przez Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy ujętego w IWIPK RPO WD
13.07.2009 08:52 115/2009 115/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pn. ,,Modernizacja Zespołu pałacowo-folwarcznego na potrzeby Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kongresowego w Pawłowicach" złożonego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ujętego w IWIPK RPO WD
13.07.2009 08:47 114/2009 114/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 2.2 „Rozwój usług elektronicznych” RPO WD (nabór nr 10/S/2.2/2009)
10.07.2009 15:18 113/2009 113/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
03.07.2009 11:09 112/2009 112/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 39/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Spraw Społecznych
03.07.2009 11:52 111/2009 111/2009 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Prawnego i Kontroli
02.07.2009 14:29 110/2009 110/2009 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
02.07.2009 14:36 109/2009 109/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 41/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
02.07.2009 14:09 108/2009 108/2009 - w sprawie przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
02.07.2009 13:37 107/2009 107/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 2.2 „Rozwój usług elektronicznych” RPO WD (nabór nr 10/K/2.2/2009)
02.07.2009 13:25 106/2009 106/2009 - w sprawie przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
02.07.2009 07:33 105/2009 105/2009 - w sprawie określenia zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
01.07.2009 13:22 104/2009 104/2009 - w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
01.07.2009 13:19 103/2009 103/2009 - w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
30.06.2009 11:44 102/2009 102/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa obwodnicy południowej I Etap - Zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze” złożonego przez Miasto Jelenia Góra ujętego w IWIPK RPO WD
29.06.2009 14:07 101/2009 101/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 77/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu Konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu
29.06.2009 14:05 100/2009 100/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 4.5 ,,Rekultywacja obszarów zdegradowanych ” RPO WD (nabór nr 17/K/4.5/2009)
29.06.2009 13:58 99/2009 99/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 4.1 „Gospodarka odpadami” RPO WD (nabór nr 16/K/4.1/2009)
29.06.2009 13:56 98/2009 98/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 1.3 „Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MSP” RPO WD (nabór 18/K/1.3/2009)
26.06.2009 10:21 97/2009 97/2009 - w sprawie powierzenia wykonywania czynności w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych
26.06.2009 10:12 96/2009 96/2009 - w sprawie ustalenia „Regulaminu Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”
24.06.2009 13:18 95/2009 95/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/2007 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie powołania „Grupy roboczej ds. koordynacji wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013” z późn. zm.
24.06.2009 13:15 94/2009 94/2009 - w sprawie powołania ekspertów I stopnia na Listę Ekspertów wyłonionych w ramach naboru nr 9 oraz 10 do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
24.06.2009 13:13 93/2009 93/2009 - w sprawie powołania ekspertów I stopnia na Listę Ekspertów wyłonionych w ramach naboru nr 8 do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
22.06.2009 13:51 92/2009 92/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 77/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu Konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu
22.06.2009 13:47 91/2009 91/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 71/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych oraz zasad korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu (GPRS) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
22.06.2009 13:44 90/2009 90/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna