Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.09.2009 08:03 149/2009 149/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 81/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.2 „Turystyka aktywna” RPO WD (nabór nr 9/K/6.2/2009)
27.08.2009 15:09 148/2009 148/2009 - w sprawie ogłoszenia konkursu "RPO w Twoich oczach" i powołania Komisji Konkursowej
21.08.2009 15:12 147/2009 147/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 144/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pn. ,,Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu" złożonego przez Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu ujętego w IWIPK RPO WD
21.08.2009 15:06 146/2009 146/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 107/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 2.2 „Rozwój usług elektronicznych” RPO WD (nabór nr 10/K/2.2/2009)
21.08.2009 14:54 145/2009 145/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 114/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 2.2 „Rozwój usług elektronicznych” RPO WD (nabór nr 10/S/2.2/2009)
21.08.2009 14:50 144/2009 144/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pn. ,,Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu" złożonego przez Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu ujętego w IWIPK RPO WD
21.08.2009 14:48 143/2009 143/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.4 „Turystyka kulturowa” RPO WD (nabór nr 20/K/6.4/2009 „Wydarzenia kulturalne o znaczeniu co najmniej regionalnym”)
11.08.2009 11:02 142/2009 142/2009 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
11.08.2009 10:38 141/2009 141/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Mienia Wojewódzkiego i Zasobów Naturalnych
11.08.2009 10:03 140/2009 140/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 59/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Rozwoju Regionalnego
11.08.2009 09:50 139/2009 139/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 84/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyłonienia laureatów konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2009”
07.08.2009 13:32 138/2009 138/2009 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
06.08.2009 08:43 137/2009 137/2009 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
06.08.2009 07:23 136/2009 136/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 39/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Spraw Społecznych
05.08.2009 15:52 135/2009 135/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 65/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania i rekomendacji Zarządowi Województwa gmin wskazanych do wsparcia finansowego w ramach Konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim”
05.08.2009 15:42 134/2009 134/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla "Dolnośląska e-Szkoła" ujętego w IWIPK RPO WD
05.08.2009 15:19 133/2009 133/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
05.08.2009 15:13 132/2009 132/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 100/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 4.5 ,,Rekultywacja obszarów zdegradowanych ” RPO WD (nabór nr 17/K/4.5/2009)
05.08.2009 15:08 131/2009 131/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 99/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 4.1 „Gospodarka odpadami” RPO WD(nabór nr 16/K/4.1/2009)
05.08.2009 15:02 130/2009 130/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 83/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową” RPO WD (nabór nr 13/K/6.5/2009 ,,Schroniska’’)
05.08.2009 14:53 129/2009 129/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 81/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.2 „Turystyka aktywna” RPO WD (nabór nr 9/K/6.2/2009)
05.08.2009 14:44 128/2009 128/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 88/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.4 „Turystyka kulturowa - na szlakach” RPO WD (nabór nr 12/K/6.4/2009)
05.08.2009 13:56 127/2009 127/2009 - w sprawie zmiany zarzadzenia nr 82/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.4 „Turystyka kulturowa - poza szlakami” RPO WD (nabór nr 11/K/6.4/2009)
05.08.2009 13:02 126/2009 126/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.1 „Turystyka uzdrowiskowa” RPO WD (nabór nr 8/K/6.1/2009)
05.08.2009 12:46 125/2009 125/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 114/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 2.2 „Rozwój usług elektronicznych” RPO WD (nabór nr 10/S/2.2/2009)
05.08.2009 12:25 124/2009 124/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
05.08.2009 09:48 123/2009 123/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 59/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Rozwoju Regionalnego
05.08.2009 08:45 122/2009 122/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 39/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Spraw Społecznych
13.07.2009 09:30 121/2009 121/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Mienia Wojewódzkiego i Zasobów Naturalnych
13.07.2009 09:18 120/2009 120/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.4 „Turystyka kulturowa – bazy danych”, Priorytet 6 „Turystyka i Kultura” RPO WD (nabór nr 15/K/6.4/2009)

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna