Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.10.2009 14:34 179/2009 179/2009 - w sprawie zatwierdzenia Zasad naboru ekspertów i ich powoływania do Komisji Oceny Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
02.10.2009 14:23 178/2009 178/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
02.10.2009 14:02 177/2009 177/2009 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
02.10.2009 13:52 176/2009 176/2009 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
24.09.2009 09:27 175/2009 175/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny dla Wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” RPO WD (nabór nr 27/K/9.1/2009)
24.09.2009 09:19 174/2009 174/2009 - 174/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 163/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 września 2009 r. w sprawie powołania Komisji Oceny dla Wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” RPO WD (nabór nr 23/k/9.1/2009)
24.09.2009 09:12 173/2009 173/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 143/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.4 „Turystyka kulturowa” RPO WD (nabór nr 20/K/6.4/2009 „Wydarzenia kulturalne o znaczeniu co najmniej regionalnym”)
24.09.2009 09:00 172/2009 172/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny dla Wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” RPO WD (nabór nr 26/K/9.1/2009)
21.09.2009 14:00 171/2009 171/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny dla Wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” RPO WD (nabór nr 25/K/9.1/2009)
21.09.2009 13:04 170/2009 170/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Mienia Wojewódzkiego i Zasobów Naturalnych
21.09.2009 12:08 169/2009 169/2009 - w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej obowiązujących w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
16.09.2009 09:10 168/2009 168/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny dla Wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” RPO WD (nabór nr 24/k/9.1/2009)
16.09.2009 08:08 167/2009 167/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Polityki Zdrowotnej
15.09.2009 14:02 166/2009 166/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pn. ,,Dolnośląskie Centrum Filmowe (przebudowa Kina „Warszawa” we Wrocławiu)" złożonego przez ODRA-FILM ujętego w IWIPK RPO WD
15.09.2009 13:53 165/2009 165/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pn. ,,Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze " złożonego przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ujętego w IWIPK RPO WD
08.09.2009 13:41 164/2009 164/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 16/2005 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie zasad korzystania ze środków transportu do celów służbowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na obszarze kraju oraz poza granicami kraju
08.09.2009 13:18 163/2009 163/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny dla Wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” RPO WD (nabór nr 23/k/9.1/2009)
08.09.2009 12:37 162/2009 162/2009 - w sprawie wprowadzenia Procedury przekazywania dokumentacji projektowej, obsługi wdrażania oraz oceny zgodności ze Strategią rozwoju województwa na etapie oceny merytorycznej polskich części wniosków o dofinansowanie z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 w województwie dolnośląskim
08.09.2009 10:25 161/2009 161/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 23/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zagranicznych wyjazdów służbowych
08.09.2009 10:03 160/2009 160/2009 - w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania i rekomendacji Zarządowi Województwa gmin wskazanych do wsparcia finansowego w ramach Konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim”
08.09.2009 09:26 159/2009 159/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie systemowym dla działania 3.1 "Infrastruktura drogowa" RPO WD (nabór nr 1/S/3.1/2008)
08.09.2009 09:00 158/2009 158/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową” (nabór nr 21/K/6.5/2009 „Bezpieczeństwo turystów – modernizacja bazy/zakup wysposażenia i urządzeń”)
02.09.2009 09:22 157/2009 157/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową” (nabór nr 22/K/6.5/2009 „Bezpieczeństwo turystów – systemy elektroniczne”)
02.09.2009 09:16 156/2009 156/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
02.09.2009 09:06 155/2009 155/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 119/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową” RPO WD (nabór nr 19/K/6.5/2009)
02.09.2009 08:51 154/2009 154/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 120/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.4 „Turystyka kulturowa – bazy danych”, Priorytet 6 „Turystyka i Kultura” RPO WD (nabór nr 15/K/6.4/2009)
02.09.2009 08:45 153/2009 153/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 118/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.4 „Turystyka Kulturowa – informatyzacja instytucji kultury” RPO WD (nabór nr 14/K/6.4/2009)
02.09.2009 08:30 152/2009 152/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 88/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.4 „Turystyka kulturowa - na szlakach” RPO WD (nabór nr 12/K/6.4/2009)
02.09.2009 08:18 151/2009 151/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 83/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową” RPO WD (nabór nr 13/K/6.5/2009 ,,Schroniska’’)
02.09.2009 08:10 150/2009 150/2009 - - w sprawie zmiany zarzadzenia nr 82/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.4 „Turystyka kulturowa - poza szlakami” RPO WD (nabór nr 11/K/6.4/2009)

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna