Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.05.2009 11:31 Informacja o planowanym szkoleniu pn "Kwalifikacja podatku VAT do kosztów refundowanych w ramach RPO WD"
14.05.2009 11:24 Informacja o planowanym szkoleniu pn. "Pomoc publiczna"
16.04.2009 09:36 DU-K Informacja o planowanym szkoleniu pn. "Ochrona danych i polityka bezpieczeństwa informacji"
11.03.2009 08:47 Informacja o planowanym szkoleniu "Zasady prawidłowego wydatkowania i rozliczania środków unijnych w ramach RPO"
04.03.2009 17:03 DU-K Informacja o planowanym szkoleniu - Asertywność a budowanie współpracy
04.03.2009 16:18 DU-K Informacja o planowanym szkoleniu - Zasady planowania w budżecie jednostek samorządu terytorialnego dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych
04.03.2009 16:12 DU-K Informacja o planowanym szkoleniu - Skuteczne Zarządzanie Projektem/Programem
02.02.2009 15:16 DU-K Informacja o planowanym szkoleniu
28.01.2009 14:54 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym dotyczącym organizacji szkolenia zamkniętego pt. "Prawo zamówień publicznych w praktyce po nowelizacji".
28.01.2009 14:50 DU-K Informacja o szkoleniu
25.11.2008 15:21 Informacja o planowanym zamówieniu publicznym dotyczącym organizacji szkolenia zamkniętego organizowanego dla pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD).
07.11.2008 12:39 Informacja o planowanym zamówieniu publicznym dotyczącym organizacji szkolenia zamkniętego organizowanego dla pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD).
06.10.2008 09:01 Informacja o planowanym zamówieniu publicznym dotyczącym organizacji szkolenia zamkniętego organizowanego dla pracowników UMWD zaangażownych we wdrażanie RPO w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD).
08.09.2008 12:44 Informacja o planowanym zamówieniu publicznym dotyczącym organizacji szkolenia zamkniętego organizowanego dla pracowników beneficjentów PT RPO (IZ RPO i IP RPO) w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
08.09.2008 10:02 Informacja o planowanym zamówieniu publicznym dotyczącym organizacji szkolenia zamkniętego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
27.08.2008 15:26 Informacja o planowanym zamówieniu publicznym dotyczącym realizacji szkolenia Monitorowanie projektów/programów
01.08.2008 07:43 Informacja o szkoleniu

poprzednia 1 2 3 4 5