Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.02.2010 10:06 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Wydział Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych planuje realizację stacjonarnych kursów jęyzkowych - język rosyjski
03.02.2010 09:58 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Wydział Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych planuje realizację stacjonarnych kursów językowych - język angielski
03.02.2010 09:26 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Wydział Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych planuje realizację kursów językowych stacjonarnych - język niemiecki
07.01.2010 15:41 Informacja o planowanym zamówieniu publicznym dotyczącym realizacji przygotowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych organizowanych dla pracowników UMWD z zakresu nowoczesnego zarządzania instytucją
18.11.2009 15:31 W związku z niewyłonieniem Wykonawcy ponawiamy informację o planowanym zamówieniu publicznym dotyczącym szkolenia zamkniętego pt. "Standardy pracy kontrolera w administracji publicznej"
10.11.2009 15:34 Informacja o planowanym zamówieniu publicznym dotyczącym szkolenia zamkniętego pt. "Standardy pracy kontrolera w administracji publicznej”
05.11.2009 14:16 Informacja o planowanym zamówieniu publicznym dotyczącym szkolenie zamkniętego pt.: „Zagadnienia prawne i finansowe związane z obsługą projektów PO KL"
09.10.2009 09:28 Informacja o planowanym zamówieniu publicznym dotyczącym przeprowadzenia szkolenia pt. "Współczesne kierunki zarządzania kapitałem ludzkim"
09.10.2009 09:24 Informacja o planowanym zamówieniu publicznym dotyczącym szkolenia zamkniętego pt. "Prawidłowość realizacji projektów w ramach PO KL – kontrola i audyt"
08.10.2009 15:33 Informacja o planowanym szkoleniu pt. "Praktyczne aspekty stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych"
07.10.2009 14:39 Informacja o planowanym szkoleniu pt. "Monitorowanie projektów / programów"
07.10.2009 10:54 Informacja o planowanym szkoleniu pt. "Prawo Ochrony Środowiska"
07.10.2009 10:43 Informacja o planowanym szkoleniu pt. "Dyscyplina finansów publicznych"
23.09.2009 16:00 Informacja o planowanym zamówieniu publicznym dotyczącym organizacji szkolenia zamkniętego dla członków, stałych zastępców i obserwatorów Komitetu Monitorującego RPO WD w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Projekt „Wsparcie prac Komitetu Monitorującego RPO WD w 2009 r.”)
17.09.2009 09:44 Informacja o planowanym szkoelniu pt. "Monitorowanie projektów / programów"
10.09.2009 14:59 Informacja o planowanym szkoleniu pt. "Monitoring i sprawozdawczość realizowanych projektów w ramach PO KL"
10.09.2009 14:52 Informacja o planowanym szkoleniu pt. "Pomoc publiczna"
03.09.2009 08:00 Informacja o planowanym szkoleniu pt. "Kwalifikowanie oraz dokumentowanie wydatków przy udziale funduszy strukturalnych"
03.09.2009 07:44 Informacja o planowanym szkoleniu zamkniętym pt. "Prawidłowe wydatkowanie i rozliczanie środków unijnych PO KL"
21.08.2009 13:36 Informacja o planowanym szkoleniu pt. "Zasady planowania w budżecie jednostek samorządu terytorialnego dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowany z funduszy strukturalnych"
19.08.2009 09:54 MD-K Informacja o planowanym szkoleniu pn. „Ewaluacja projektów/programów dofinansowanych z funduszy unijnych” w terminie 29-30.09.2009
13.08.2009 11:19 MD-K Informacja o planowanym szkoleniu "Planowanie i organizacja pracy"
03.08.2009 11:55 MD-K Informacja o planowanym szkoleniu „Status prawny oraz zasady funkcjonowania wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w praktyce”
03.08.2009 11:33 MD-K Informacja o planowanym szkoleniu "Zasady planowania w budżecie jednostek samorządu terytorialnego dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych"
29.07.2009 11:58 MD-K Informacja o planowanym szkoleniu "Kontrola i audyt projektów realizowanych w ramach RPO"
17.07.2009 13:24 MD-K Informacja o planowanym szkoleniu "Zarządzanie szkoleniami"
30.06.2009 12:41 Informacja o planowanym szkoleniu pn. "Budowanie wizerunku profesjonalnego urzędnika"
08.06.2009 13:18 Informacja o planowanym szkoleniu - "Komunikacja nastawiona na współpracę"
08.06.2009 08:14 Informacja o planowanym szkoleniu "Negocjacje a wywieranie wpływu"
05.06.2009 17:16 Informacja o planowanym szkoleniu pn. "Dokumentacja rozliczeniowa środków unijnych – przygotowywanie i opisywanie dokumentów księgowych i pozaksięgowych"

poprzednia 1 2 3 4 5 następna