Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.06.2011 10:48 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację szkolenia specjalistycznego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
13.06.2011 09:37 Informacja o planowanym zamówieniu publicznym dotyczącym przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Schematu I Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obaszrów Wiejskich na lata 2007-2013 ( PROW 2007-2013)
24.05.2011 14:18 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację szkoleń prawnych i szkolenia specjalistycznego stanowiących kształcenie zawodowe oraz finansowanych w całości ze środków publicznych, dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaangażowanych we wdrażanie RPO w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
26.04.2011 15:26 Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację szkolenia specjalistycznego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
26.04.2011 15:22 Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację szkoleń specjalistycznych i szkolenia ogólnego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaangażowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
18.04.2011 07:35 DU-K Informacja o planowanych szkoleniach zamkniętych pn.: Metodyka zarządzania projektami PRINCE 2 oraz obsługa narzędzia informatycznego MS Project
09.02.2011 15:15 Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację szkolenia specjalistycznego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
10.01.2011 15:51 Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację szkoleń specjalistycznych i szkoleń ogólnych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaangażowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
10.01.2011 15:45 Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację szkoleń prawnych i szkolenia specjalistycznego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaangażowanych we wdrażanie RPO
10.01.2011 15:39 Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację szkolenia informatycznego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaangażowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
10.01.2011 15:33 Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację szkolenia specjalistycznego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2011 r. - warsztaty
22.12.2010 12:15 Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową
17.12.2010 11:43 Informacja o planowanej realizacji stacjonarnych kursów języka angielskiego
24.11.2010 09:47 Informacja o planowanym szkoleniu zamkniętym pn. „Dowody księgowe w księgach rachunkowych (faktury VAT, rachunki, KW, KP, wyciągi bankowe, polecenia przelewów)”
21.10.2010 06:36 Informacja o planowanym dwudniowym szkoleniu zamkniętym pn. „Dowody księgowe w księgach rachunkowych (faktury VAT, rachunki, KW, KP, wyciągi bankowe, polecenia przelewów)”
08.10.2010 14:35 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową - Podstawy zarządzania projektami przy użyciu narzędzia Microsoft Project 2010
09.09.2010 06:58 Informacja o planowanym szkoleniu pn. „Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, kościoły i inne)”
20.08.2010 14:58 DU-K Informacja o planowanym szkoleniu zamkniętym pn. Rozliczanie wynagrodzeń pracowników, umów cywilnoprawnych oraz delegacji pracowniczych w kontekście wniosków o płatność.
13.08.2010 14:48 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową
24.06.2010 13:15 Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację szkoleń specjalistycznych i ogólnych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju regionalnego i obsługę instrumentów wspierających rozwój regionalny oraz wdrażanie i obsługę funduszy zagranicznych
18.05.2010 13:46 Informacja o planowanym zamówieniu publicznym dotyczącym przeprowadzenia ogólnych szkoleń zamkniętych organizowanych dla pracowników UMWD zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju regionalnego i obsługę instrumentów wspierających rozwój regionalny oraz wdrażanie i obsługę funduszy zagranicznych.
23.04.2010 14:37 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Wydział Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych planuje realizację stacjonarnych kursów językowych języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.
09.03.2010 15:51 DU-K Informacjaowyborze najkorzystniejszej oferty
23.02.2010 08:05 Informacja o planowanym zamówienu publicznym dotyczącym przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla pracowników UMWD zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju regionalnego i obsługę instrumentów wspierajacych rozwój regionalny oraz wdrażanie i obsługę funduszy zagranicznych.
16.02.2010 14:04 Informacja o planowanym zamówieniu publicznym dotyczącym przeprowadzenia szkolenia zamkniętego organizowanego dla pracowników zaangażowanych w PO KL
15.02.2010 14:51 Informacja o planowanym zamówieniu publicznym dotyczącym przeprowadzenia szkolenia zamkniętego organizowanego dla pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO oraz PO KL
03.02.2010 10:06 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Wydział Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych planuje realizację stacjonarnych kursów jęyzkowych - język rosyjski
03.02.2010 09:58 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Wydział Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych planuje realizację stacjonarnych kursów językowych - język angielski
03.02.2010 09:26 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Wydział Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych planuje realizację kursów językowych stacjonarnych - język niemiecki
07.01.2010 15:41 Informacja o planowanym zamówieniu publicznym dotyczącym realizacji przygotowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych organizowanych dla pracowników UMWD z zakresu nowoczesnego zarządzania instytucją

poprzednia 1 2 3 4 5 następna