Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.06.2014 15:04 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację wyjazdowych szkoleń zamkniętych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, efektywnej komunikacji oraz zarządzania sobą w czasie.
11.06.2014 08:43 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę obejmującą przygotowanie oraz organizację szkolenia zamkniętego pn. „Nadzór właścicielski w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego”.
28.04.2014 12:57 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie, organizację oraz przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO w ramach PT RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013: "Rozliczanie podatku VAT oraz kwalifikowalność VAT w projektach współfinansowanych z RPO WD w kontekście wytycznych IZ RPO WD", "Studium wykonalności w projektach współfinansowanych z UE".
12.03.2014 13:53 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację szkolenia zamkniętego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pn.: „Warsztaty z zakresu planowania, organizowania i koordynowania spotkań, szkoleń, konferencji”
11.10.2013 15:17 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę obejmującą przygotowanie oraz organizację szkolenia zamkniętego z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
04.09.2013 16:02 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie i organizację szkolenia zamkniętego z zakresu efektywnej komunikacji z elementami wzmacniania świadomości ekologicznej dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
23.08.2013 13:16 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników UMWD, w tym zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
16.08.2013 13:54 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację szkolenia zamkniętego z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
05.07.2013 15:05 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację szkolenia zamkniętego z zakresu zamówień publicznych na zakup usług informatycznych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w tym zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
26.04.2013 11:08 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację szkoleń zamkniętych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
26.04.2013 10:07 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację szkolenia zamkniętego dla pracowników UMWD, w tym zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz pracowników UMWD zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z zakresu dyscypliny finansów publicznych
26.04.2013 09:54 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację szkoleń zamkniętych dla pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz dla pracowników UMWD zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
26.04.2013 09:51 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację szkoleń zamkniętych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w tym zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
24.04.2013 14:47 Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację trzech specjalistycznych jednodniowych szkoleń zamkniętych stanowiących kształcenie zawodowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Wydział Obszarów Wiejskich zaangażowanych we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Schematu I Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013).
21.02.2013 09:07 Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
08.10.2012 10:36 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację szkolenia zamkniętego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
22.08.2012 13:28 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację integracyjnego szkolenia zamkniętego pn. „Zapobieganie Zachowaniom Mobbingowym oraz Wypracowanie Spójnej Polityki Równości Szans Kobiet i Mężczyzn w Miejscu Pracy” dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
16.08.2012 16:57 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację integracyjnego szkolenia zamkniętego pn. „Zapobieganie Zachowaniom Mobbingowym oraz Wypracowanie Spójnej Polityki Równości Szans Kobiet i Mężczyzn w Miejscu Pracy” dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
27.07.2012 09:41 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację szkoleń zamkniętych z zakresu wykorzystania narzędzi programu Excel stanowiących kształcenie zawodowe pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
18.07.2012 12:39 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację szkoleń zamkniętych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz pracowników zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
10.07.2012 13:39 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację szkoleń zamkniętych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
23.05.2012 10:49 Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację wyjazdowego szkolenia zamkniętego stanowiącego kształcenie zawodowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Wydział Obszarów Wiejskich zaangażowanych we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Schematu I Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013).
17.05.2012 11:34 Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację specjalistycznych szkoleń zamkniętych stanowiących kształcenie zawodowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Wydział Obszarów Wiejskich zaangażowanych we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Schematu I Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013).
27.04.2012 15:49 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację szkoleń zamkniętych z zakresu wykorzystania narzędzi programu Excel stanowiących kształcenie zawodowe pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
27.04.2012 15:37 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację specjalistycznych szkoleń zamkniętych stanowiących kształcenie zawodowe pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
27.04.2012 15:26 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację wyjazdowego szkolenia zamkniętego stanowiącego kształcenie zawodowe pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaangażowanych we wdrażanie RPO w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
12.04.2012 10:14 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację szkoleń zamkniętych (miękkich) dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
14.02.2012 13:01 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację szkoleń zamkniętych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
23.09.2011 13:57 DU-K Informacja o planowanym szkoleniu pn. "Zasady archiwizacji dokumentów"
20.09.2011 09:32 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację szkoleń zamkniętych z zakresu metodyki zarządzania projektami PRINCE2 oraz obsługi narzędzia informatycznego MS Project

poprzednia 1 2 3 4 5 następna