Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.11.2008 14:37 Uchwała 2156/III/08 ZWD z dnia 18.11.08 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2008 r.
19.11.2008 14:35 Uchwała 2155/III/08 ZWD z dnia 18.11.08 r. w sprawie zgody na użyczenie pomieszczeń wraz z wyposażeniem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
19.11.2008 14:32 Uchwała 2154/III/08 ZWD z dnia 18.11.08 r. w sprawie opinii do wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla następujących zadań:- „Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich od skrzyżowania z ul. Trzebnicką (droga krajowa nr 15) do skrzyżowania z ul. Składową (droga powiatowa) w Miliczu”;- „Przebudowa mostu drogowego w km 6+331 drogi krajowej Nr 35 w miejscowości Kowalowa nad rzeką Ścinawką, gmina Mieroszów”
19.11.2008 14:29 Uchwała 2153/III/08 ZWD z dnia 18.11.08 r. w sprawie:- uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: miasta Bolesławiec, gminy Czernica, gminy Dobroszyce, miasta Gryfów Śląski, gminy Podgórzyn, miasta Sobótka, miasta Wrocławia;- uzgodnienia projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: miasta Lewin Kłodzki, miasta Trzebnicy;- uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfów Śląski;
19.11.2008 14:27 Uchwała 2152/III/08 ZWD z dnia 18.11.08 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Burmistrza Miasta Oleśnica o włączenie do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” terenów położonych w mieście Oleśnica
19.11.2008 14:26 Uchwała 2151/III/08 ZWD z dnia 18.11.08 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. o włączenie do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” terenu położonego w gminie Dzierżoniów
19.11.2008 14:24 Uchwała 2150/III/08 ZWD z dnia 18.11.08 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. o włączenie do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” terenów położonych w gminie Wałbrzych
19.11.2008 14:15 Uchwała 2149/III/08 ZWD z dnia 18.11.08 r. w sprawie dokonania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego wyboru projektów Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej) w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
19.11.2008 14:04 Uchwała 2148/III/08 ZWD z dnia 18.11.08 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 743/III/07 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 września 2007 r. w sprawie powołania składu osobowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
19.11.2008 14:01 Uchwała 2147/III/08 r. ZWD z dnia 18.11.08 r.w sprawie zmiany uchwały nr 2947/II/05 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 września 2005 roku w sprawie dokonania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Działania 3.1 „Obszary wiejskie” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
19.11.2008 13:48 Uchwała 2146/III/08 ZWD z dnia 12.11.08 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1766/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2009
19.11.2008 13:46 Uchwała 2145/III/08 ZWD z dnia 12.11.08 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2008
19.11.2008 13:43 Uchwała 2144/III/08 ZWD z dnia 12.11.08 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2008
19.11.2008 13:31 Uchwała 2143/III/08 ZWD z dnia 14.11.08 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2009, prognozy i kwoty długu oraz informacje o stanie mienia komunalnego Województwa Dolnośląskiego
19.11.2008 13:29 Uchwała 2142/III/08 ZWD z dnia 12.11.08 r.w sprawie uchylenia Uchwały Nr 969/III/07 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu
19.11.2008 13:25 Uchwała 2141/III/08 ZWD z dnia 12.11.08 r. w sprawie użyczenia spółce Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna autobusów szynowych, będących własnością Województwa Dolnośląskiego
19.11.2008 13:01 Uchwała 2140/III/08 ZWD z dnia 12.11.08 r. w sprawie użyczenia spółce Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna autobusów szynowych, będących własnością Województwa Dolnośląskiego
19.11.2008 12:45 Uchwała 2139/III/08 ZWD z dnia 12.11.08 r.w sprawie odmowy Gminie Żarów umorzenia w całości opłat rocznych za 2008 rok należnych Terenowemu Funduszowi Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego z tytułu trwałego wyłączenia gruntów rolnych z użytkowania rolniczego
19.11.2008 12:42 Uchwała 2138/III/08 ZWD z dnia 12.11.08 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1761/III/08 z 15 lipca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych będących na wyposażeniu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
19.11.2008 12:39 Uchwała 2137/III/08 ZWD z dnia 12.11.08 r. w sprawie zatwierdzenia opłat związanych z kształceniem w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Legnicy
19.11.2008 14:13 Uchwała 2136/III/08 ZWD z dnia 12.11.08 r. w sprawie zmiany składu Rady Programowej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Legnicy
19.11.2008 12:11 Uchwała 2135/III/08 ZWD z dnia 12.11.08 r. w sprawie wyrażenia zgody na wysokość stypendium za wyniki w nauce dla słuchaczy Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu w 2008 roku
19.11.2008 11:53 Uchwała 2134/III/08 ZWD z dnia 12.11.08 r. w sprawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2008 i udzielenia dotacji na ich wspieranie
19.11.2008 11:49 Uchwała 2133/III/08 ZWD z dnia 12.11.08 r. w sprawie nabycia na rzecz Województwa Dolnośląskiego prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w gminie Święta Katarzyna, od osób fizycznych, pod budowę Łącznika Aglomeracyjnego A4 – S8
19.11.2008 11:36 Uchwała 2132/III/08 ZWD z dnia 12.11.08 r. w sprawie opinii do wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla następujących zadań: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 – Etap II odcinek Golnice – Bolesławiec od km 61+000 do km 73+072”; „Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego (droga krajowa nr 12) i ul. Piłsudskiego w Głogowie”; „Przebudowa drogi powiatowej nr 1367D w miejscowości Szewce, ul. Strzeszowska”
19.11.2008 11:29 Uchwała 2131/III/08 ZWD z dnia 12.11.08 r. w sprawie uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Chocianów, gminy Czernica, gminy Miękinia, gminy Oława; uzgodnienia projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: miasta Sobótka, gminy Bolesławiec, gminy Kąty Wrocławskie, gminy Sobótka, gminy Zgorzelec; uzgodnienia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bierutów; uzgodnienia projekt
19.11.2008 11:26 Uchwała 2130/III/08 ZWD z dnia 12.11.08 r. w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania:- „Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 346 od km 12+870 do km 13+315 w miejscowości Świdnica Polska, gmina Kostomłoty”
19.11.2008 11:21 Uchwała 2129/III/08 ZWD z dnia 12.11.08 r. w sprawie: uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Gryfów Śląski, gminy Nowa Ruda, gminy Stoszowice, gminy Święta Katarzyna, gminy Ziębice; uzgodnienia projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: miasta Głogowa, gminy Święta Katarzyna; uzgodnienia projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Dobroszyce, gminy Oława, gminy Podgór
18.11.2008 14:24 Uchwała 2128/III/08 ZWD z dnia 12.11.08 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych dla Wnioskodawców w zakresie dodatkowych czynności związanych z procedurą oceny oddziaływania na środowisko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i innowacyjność” Działanie 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw” i Działanie 1.2 „Doradztwo dla fir
18.11.2008 14:22 Uchwała 2127/III/08 ZWD z dnia 12.11.08 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektu w ramach Działania 1.1 „Inwestycje dla Przedsiębiorstw” i 1.2 „Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna