Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2009 10:09 Uchwała 2276/III/08 ZWD z dnia 18.12.08 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o.o.
18.12.2008 12:43 Uchwała 2275/III/08 ZWD z dnia 17.12.08 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o.
18.12.2008 12:41 Uchwała 2274/III/08 ZWD z dnia 17.12.08 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki KGHM Letia Legnicki Park Technologiczny S.A.
18.12.2008 12:31 Uchwała 2273/III/08 ZWD z dnia 17.12.08 r. w sprawie wniesienia wkładu przez Województwo Dolnośląskie do spółki „Dolnośląski Park Innowacji i Nauki” S.A.
18.12.2008 12:30 Uchwała 2272/III/08 ZWD z dnia 17.12.08 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki „Dolnośląski Park Innowacji i Nauki” S.A.
18.12.2008 13:28 Uchwała 2271/III/08 ZWD z dnia 17.12.08 r. w sprawie wniesienia wkładu przez Województwo Dolnośląskie do spółki „Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej” Sp. z o.o.
18.12.2008 11:43 Uchwała 2270/III/08 ZWD z dnia 17.12.08 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej” Sp. z o.o.
18.12.2008 15:28 Uchwała 2269/III/08 ZWD z dnia 16.12.08 r. w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
19.12.2008 11:24 Uchwała 2268/III/08 ZWD z dnia 16.12.08 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwa Dolnośląskiego na rok 2008
06.01.2009 10:21 Uchwała 2267/III/08 ZWD z dnia 16.12.08 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2008
18.12.2008 11:38 Uchwała 2266/III/08 ZWD Z dnia 16.12.08 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2009 r. Priorytet 10 – Pomoc techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
18.12.2008 11:36 Uchwała 2265/III/08 ZWD z dnia 16.12.08 r. w sprawie zatwierdzenia Kwartalnego Planu Kontroli Wydziału Kontroli Zadań RPO na I kwartał 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
18.12.2008 11:34 Uchwała 2264/III/08 ZWD z dnia 16.12.08 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1240/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zakresu rzeczowego i finansowego „Planu zadań rekultywacyjnych na rok 2008 realizowanych przy współudziale środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w województwie dolnośląskim”
05.01.2009 15:07 Uchwała 2263/III/08 ZWD z dnia 16.12.08 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 857/II/03 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
18.12.2008 11:32 Uchwała 2262/III/08 ZWD z dnia 16.12.08 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1933/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 września 2008 r. w sprawie książki procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
18.12.2008 11:30 Uchwała 2261/III/08 ZWD z dnia 16.12.08 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do akceptowania w imieniu Województwa Dolnośląskiego zmian w zakresie rzeczowo-finansowym zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik”
18.12.2008 11:23 Uchwała 2260/III/08 ZWD z dnia 16.12.08 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia oświadczenia woli w imieniu Województwa Dolnośląskiego
05.01.2009 15:01 Uchwała 2259/III/08 ZWD z dnia 16.12.08 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 780 /III/07 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie przyznania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami i upowszechniania kultury w 2007 r.
18.12.2008 11:21 Uchwała 2258/III/08 ZWD z dnia 16.12.08 r.w sprawie nabycia na rzecz Województwa Dolnośląskiego prawa własności nieruchomości położonej w gminie Święta Katarzyna, pod budowę Łącznika Aglomeracyjnego A4 – S8
18.12.2008 11:17 Uchwała 2257/III/08 ZWD z dnia 16.12.08 r. w sprawie opinii do wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla następujących zadań: „Budowa drogi gminnej, łączącej ul. Zamiejską z ul. Spółdzielczą – etap II wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Legnicy”; „Budowa łącznika drogi powiatowej nr 3007 D z obwodnicą miejską Bielawy oraz drogą wojewódzką nr 384”;- „Przebudowa mostu w km 311+097 drogi krajowej nr 5 w miejscowości Borki, gmina Żmigród, powiat trzebnicki, woj.
05.01.2009 14:55 Uchwała 2256/III/08 ZWD z dnia 16.12.08 r. w sprawie: uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Niemcza, gminy Nowogrodziec; uzgodnienia projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Dziadowa Kłoda, gminy Góra; wniosków do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: miasta Bielawa, miasta Świebodzice, gminy Marcinowice;- wniosków do projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowa przest
18.12.2008 12:15 Uchwała 2255/III/08 ZWD z dnia 16.12.08 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Szkoleniowego w ramach projektu pn. „Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz innych Jednostek Samorządu Terytorialnego odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Dolnośląskiej Strategii Innowacji”
05.01.2009 14:21 Uchwała 2254/III/08 ZWD z dnia 16.12.08 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 2041/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Szkoleniowego w ramach projektu pn. „Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz innych jednostek odpowiedzialnych za rozwój, wdrażanie i monitoring Dolnośląskiej Strategii Innowacji”
18.12.2008 12:04 Uchwała 2253/III/08 ZWD z dnia 16.12.08 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1641/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia „Przewodnika po Kryteriach wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013”
18.12.2008 11:00 Uchwała 2252/III/08 ZWD z dnia 16.12.08 r. w sprawie wyboru projektu indywidualnego z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych do dofinansowania w ramach Działania 7.1 Rozwój Infrastruktury szkolnictwa wyższego w Priorytecie VII Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku („Edukacja”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
18.12.2008 10:56 Uchwała 2251/III/08 ZWD z dnia 16.12.08 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany produktów realizacji projektu w projekcie pn. „Restrukturyzacja lewobrzeżnej części miasta Dzierżoniowa – obszar aktywności gospodarczej” (wniosek ZPORR nr Z/2.02/I/1.1.1/553/05)
18.12.2008 10:53 Uchwała 2250/III/08 ZWD z dnia 15.12.08 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w okresie 2009 – 2011
19.12.2008 10:47 Uchwała 2249/III/08 ZWD z dnia 15.12.08 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2008
18.12.2008 10:51 Uchwała 2248/III/08 ZWD z dnia 12.12.08 r. w sprawie zmiany Uchwały 2097/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawiie zasad i trybu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
18.12.2008 10:45 Uchwała 2247/III/08 ZWD z dnia 12.12.08 r.w sprawie przyjęcia oferty kupna mienia ruchomego po likwidowanym Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Legnicy s.p.z.o.z.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna