Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.06.2009 11:47 NK.III.3.9.0931/11/08/09 Wystąpienie pokontrolne
19.03.2009 11:56 P/08/129 LWR-41027-1/2008 Wystąpienie pokontrolne
19.03.2009 11:52 P/08/151 LWR-41034-1/2008 Wystąpienie pokontrolne
19.03.2009 11:48 1B-16277-5317-K066-Nk01/2008 Nakaz
19.03.2009 12:44 1B-16277-5317-K066-Ws01/2008 Wystąpienie pokontrolne
19.03.2009 11:39 P/08/004 LWR 41039-1/2008 Wystąpienie pokontrolne
19.03.2009 11:35 MK-3ol-0940-41/4/08 Pismo MK-3ol-0940-41/4/08
19.03.2009 11:19 P/08/003 LWR-41024-2/2008 Wystąpienie pokontrolne
19.03.2009 11:11 P/08/154 LWR-41010-1-2008 Wystąpienie pokontrolne
19.03.2009 10:56 P/07/117 LWR-41043-1/2007 Wystąpienie pokontrolne
18.03.2009 13:07 Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w 2008 r.
07.11.2008 15:49 P/08/132 LWR-41009-2-2008 Wystąpienie pokontrolne
07.11.2008 15:22 P/07/008 LWR-41001-1/2008 Wystąpienie pokontrolne