Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.05.2018 13:18 DS - K Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal dziecięcy - na ludową nutę”
15.05.2018 13:15 DS - K Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Biesiada nad Kaczawą – Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości”
14.05.2018 14:54 DS - K Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Muzykalia w Zespole Poklasztornym w Głębowicach”
14.05.2018 14:32 DS - K Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Dzień Bociana z okazji Dnia Dziecka”
14.05.2018 14:25 DS - K Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Koncert Zespołu Grzegorz Frankowski Trio”
14.05.2018 14:23 DS - K Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Brać strażacka z tradycjami - pomaga, ratuje oraz dziedzictwo kulturowe propaguje”
14.05.2018 14:05 DS-K Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. Koncert kolęd i pastorałek w kontekście patriotycznym”
14.05.2018 14:02 DS-K Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Piękna nasza Polska cała”
14.05.2018 13:38 DS - K Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne – wydanie numeru 1/2018 (55)”
04.05.2018 09:28 DG-S Trasa egzaminu praktycznego w terminie 19-20 maja 2018r. dla kandydatów na przewodnika górskiego sudeckiego
30.04.2018 14:58 DEFS Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 Ustawy o finansach publicznych (za I kwartał 2018 r.)
24.04.2018 14:01 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 - Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
01.03.2018 09:59 DG-S.II Egzaminu na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III 18-20 maja 2018
01.03.2018 08:36 DG-S Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyznania stypendiów sportowych na rok 2018
16.02.2018 13:59 Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
16.02.2018 11:59 DOW-O Ogłoszenie o naborze wniosków - PROW zabytki i kultura, 12 marca do 30 kwietnia 2018 r.
29.01.2018 12:14 DG-S.II Zamówienie na świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autobusów/autokarów wraz z kierowcą na terenie Polski na potrzeby Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
29.01.2018 09:48 ZAWIADAMIENIE O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWYWANIA „STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030” ORAZ WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO SKUTKÓW REALIZACJI PRZEDMIOTOWEGO DOKUMENTU.
16.01.2018 10:47 Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
15.01.2018 13:17 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. o przyjęciu Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020 i o możliwościach zapoznania się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowego opracowania
21.12.2017 12:45 Zmiana listy rankingowej Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2014-2020
15.12.2017 14:50 DG-S Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Finał Rozgrywek Grand Prix Dolnego Śląska w brydżu sportowym”
15.12.2017 14:48 DG-S Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Otwarte Mistrzostwa Polski Masters w judo”
14.12.2017 13:55 DG-S Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Program upowszechniania tenisa wśród dzieci i młodzieży w regionach przygranicznych (Dolny Śląsk – Saksonia)”.
14.12.2017 13:53 DG-S Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r. poz.2096) na realizację zadania publicznego pn. „Rolkarz w formie”
14.12.2017 13:51 DG-S Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r. poz.2096) na realizację zadania publicznego pn. „Weekendy z tenisem”
14.12.2017 11:45 IRT UCHWAŁY ANTYSMOGOWE DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
08.12.2017 12:24 DS-N Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Świąteczny czas” Wsparcie i aktywizacja osób głuchoniewidomych.
04.12.2017 12:47 DG-S Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja i przeprowadzenie Ogólnopolskiego Turnieju Juniorów w Piłce Siatkowej Mężczyzn”
29.11.2017 13:05 DS-N Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Kreatywne wsparcie dające nowe możliwości”.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna