Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.10.2019 14:11 DR-S Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Ogólnopolski Turniej hokeja na trawie Mikołajki 2019”
10.10.2019 08:16 DR-M Ogłoszenie o sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego - kontener transportowy typu 1AA - w trybie przetargu publicznego ustnego
09.10.2019 11:30 DR-S Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na realizację zadania publicznego pn.: „Ogólnopolski Finał Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady Młodzieży w sztafetowych biegach przełajowych”
26.09.2019 11:17 DR-T Trasa egzaminu praktycznego na uprawnienia przewodnika górskiego- sudeckiego kl. III w dniach 12-13.10.2019r.
19.09.2019 08:18 Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia audytu krajobrazowego
16.09.2019 12:26 DR-S Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Ogólnopolski turniej piłki ręcznej kobiet „Memoriał im. Edmunda Walczaka” Świebodzice 2019”
09.09.2019 10:25 DR-T Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego- sudeckiego kl. III w dniach 11-13 października 2019 roku.
30.08.2019 09:09 DR-M Ogłoszenie o sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego - kontener transportowy typu 1AA - w trybie przetargu publicznego ustnego
30.08.2019 08:50 DR-K Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
12.08.2019 13:48 DS-R-II Generator ofert – prośba o wycenę
24.07.2019 13:32 DR-K Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu
11.07.2019 12:17 DOW-O Ogłoszenie o naborze wniosków - "Gospodarka wodno-ściekowa" PROW 2014-2020
10.07.2019 13:18 DR-T Rozpoznanie cenowe dotyczące oszacowanie wartości zdania pn. „Badanie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku”
19.06.2019 08:58 DR-T.I Trasa na egzamin przewodnicki 06-07 lipca 2019 r.
14.06.2019 10:13 DR-T.I Trasa na egzamin przewodnicki 28-30 czerwca 2019 r.
22.05.2019 07:20 DZ-Z Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pn. „Polityka zdrowotna i promocja zdrowia” - aktywizacja prozdrowotna i społeczna grup senioralnych
20.05.2019 12:56 DR-T.I Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III dla kandydatów, kończących kurs zorganizowany przez Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze odbędzie się w dniach: 28 czerwca 2019 r. (piątek) godz. 10.00- część teoretyczna (pisemna i ustna) 29 i 30 czerwca 2019 r. godz. 8.00 – część praktyczna
10.05.2019 12:25 DOW-O Konkurs dla spółek wodnych na przyznanie dotacji celowej w 2019 roku związaną z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych
10.05.2019 10:17 DZ-Z Uchwała nr 721/VI/19 w sprawie zmiany uchwały z 21 maja 2018 r.
09.05.2019 10:56 DR-T.I Trasa egzaminu praktycznego na uprawnienia przewodnika górskiego- sudeckiego kl. III w dniach 25-26.05.2019 r.
19.04.2019 12:23 DR-T Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III
19.04.2019 12:18 DR-T Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III dla kandydatów, kończących kurs zorganizowany przez Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Sudeckich we Wrocławiu
17.04.2019 07:53 Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
28.03.2019 14:22 DR-T.I Trasa egzaminu praktycznego na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III w dniach 13 - 14.04.2019 r.
12.03.2019 11:45 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na świadczenie usług w zakresie programu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników, emerytów i rencistów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Biura Obsługi Urzędu oraz dzieci i osób towarzyszących w ramach abonamentu umożliwiającego dostęp do wielu obiektów.
06.03.2019 09:12 DR-T.I Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III
28.02.2019 11:19 Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
20.02.2019 12:39 DZ-Z Informacja o decyzji Zarządu Województwa Dolnoślaskiego z dnia 18 lutego 2019 roku.
29.01.2019 12:57 Zamówienie na świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autobusów/autokarów wraz z kierowcą na terenie Polski na potrzeby Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
24.01.2019 08:31 Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

1 2 3 4 5 6 następna