Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.05.2019 07:20 DZ-Z Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pn. „Polityka zdrowotna i promocja zdrowia” - aktywizacja prozdrowotna i społeczna grup senioralnych
20.05.2019 12:56 DR-T.I Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III dla kandydatów, kończących kurs zorganizowany przez Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze odbędzie się w dniach: 28 czerwca 2019 r. (piątek) godz. 10.00- część teoretyczna (pisemna i ustna) 29 i 30 czerwca 2019 r. godz. 8.00 – część praktyczna
10.05.2019 12:25 DOW-O Konkurs dla spółek wodnych na przyznanie dotacji celowej w 2019 roku związaną z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych
10.05.2019 10:17 DZ-Z Uchwała nr 721/VI/19 w sprawie zmiany uchwały z 21 maja 2018 r.
09.05.2019 10:56 DR-T.I Trasa egzaminu praktycznego na uprawnienia przewodnika górskiego- sudeckiego kl. III w dniach 25-26.05.2019 r.
19.04.2019 12:23 DR-T Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III
19.04.2019 12:18 DR-T Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III dla kandydatów, kończących kurs zorganizowany przez Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Sudeckich we Wrocławiu
17.04.2019 07:53 Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
28.03.2019 14:22 DR-T.I Trasa egzaminu praktycznego na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III w dniach 13 - 14.04.2019 r.
12.03.2019 11:45 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na świadczenie usług w zakresie programu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników, emerytów i rencistów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Biura Obsługi Urzędu oraz dzieci i osób towarzyszących w ramach abonamentu umożliwiającego dostęp do wielu obiektów.
06.03.2019 09:12 DR-T.I Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III
28.02.2019 11:19 Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
20.02.2019 12:39 DZ-Z Informacja o decyzji Zarządu Województwa Dolnoślaskiego z dnia 18 lutego 2019 roku.
29.01.2019 12:57 Zamówienie na świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autobusów/autokarów wraz z kierowcą na terenie Polski na potrzeby Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
24.01.2019 08:31 Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
17.01.2019 10:49 DZ-Z OGŁOSZENIE o ponownym naborze kandydatów na członków Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej
08.11.2018 09:44 PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (PZPWD) - STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
31.10.2018 14:16 Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
19.10.2018 10:38 INFORMACJA O PRZYJĘCIU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030 I PODSUMOWANIU STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
17.10.2018 14:38 DS-K Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Potęga słowa 2018”
17.10.2018 14:36 DS-K Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „”Kiedy rannym słonkiem…” – V koncert z cyklu „Polanica Zdrój Muzyki””
11.10.2018 14:22 Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnosląskiego
08.10.2018 11:11 DS-K Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Nagranie i wydanie audiobooka z tekstem powieści rumuńskiego autora Filipa Floriana, zatytułowanej „Dni Króla””
08.10.2018 09:01 DS-K Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Śladami Henryka II Pobożnego – wycieczka do Legnickiego Pola i Jawora”
08.10.2018 08:57 DS-K Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne – wydanie numeru 2/2018 (56)”
08.10.2018 08:54 DS-K Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Azymut: Pamięć Wołyń 1943”
08.10.2018 08:53 DS-K Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Łączymy pokolenia – integracja wielopokoleniowa w Gminie Męcinka”
08.10.2018 08:50 DS-K Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal Muzyki Wiedeńskiej w Szczawnie Zdroju”
08.10.2018 08:48 DS-K Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty Wokalno-Aktorskie”
08.10.2018 08:47 DS-K Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Koncert „Pieśni, o pieśni” w wykonaniu Susanny Jara i Trio”

1 2 3 4 5 6 następna