Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.05.2015 15:14 DS-N Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
17.04.2015 12:36 DS-K Roztrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego
14.04.2015 11:55 DS-N Dnia 8 kwietnia 2015 r. uchwałą 406/v/15 Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
30.03.2015 10:52 DS-K Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, realizowane w roku 2015.
20.03.2015 09:13 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych w 2015 r.
20.03.2015 09:10 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2015 r.
25.02.2015 14:02 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 r.
21.01.2015 13:59 DZS Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu turystyki w roku 2015
17.11.2014 13:55 DS-S Unieważnienie postępowania dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2014 roku
25.09.2014 14:23 MKT Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu organizacji szkoleń dla organizacji pozarządowych o tematyce bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i udziału w sytuacjach nadzwyczajnych
03.09.2014 09:01 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie postaw obywatelskich wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska".
28.08.2014 09:38 Wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy w 2014 roku, dotyczący rozwoju Klastrów Województwa Dolnośląskiego.
13.08.2014 12:29 Rozstrzygnięcie naboru VI na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 r.
31.07.2014 11:47 DS-N Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
11.07.2014 08:54 DS-N Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
11.07.2014 08:45 DS-N Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
09.07.2014 09:47 DS-K Rozstrzygnięcie II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2014 r.
01.07.2014 09:47 Rozstrzygnięcie V naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2014 r.
01.07.2014 09:41 Rozstrzygnięcie V naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
13.06.2014 09:51 DS-S Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2014 roku
06.06.2014 13:14 Rozstrzygnięcie IV naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2014 r.
30.05.2014 08:47 MKT Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie ratownictwa wodnego, realizowanego przez organizacje pozarządowe
29.05.2014 12:37 DS-S Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2014 roku
22.05.2014 15:56 DS-N Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 r.
07.05.2014 13:14 DS-K Rozstrzygnięcie naboru wniosków stypendialnych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami - 2014.
06.05.2014 15:02 DG-G Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy w 2014 roku, dotyczący rozwoju Klastrów Województwa Dolnośląskiego.
05.05.2014 12:02 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez realizację projektu pilotażowego dotyczącego wspierania rozwoju młodzieży z wykorzystaniem wsparcia edukacyjnego”.
05.05.2014 11:59 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie działań skierowanych do organizacji pracujących z młodzieżą na terenie Dolnego Śląska".
05.05.2014 11:55 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie postaw obywatelskich wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska".
05.05.2014 11:52 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie działań związanych z promocją samorządności dla młodzieży z terenu Dolnego Śląska ”.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna