Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.07.2016 11:16 Wyniki naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie działań aktywizujących młodzież związanych z odkrywaniem Dolnego Śląska poprzez nawiązywanie współpracy międzynarodowej”.
04.07.2016 09:16 Wyniki naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie organizacji pracy oraz rozwoju Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego”.
01.07.2016 12:53 Wyniki naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie postaw obywatelskich wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska”.
06.06.2016 13:12 DG-G Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych (rozwój Klastrów Województwa Dolnośląskiego w 2016 i 2017 roku)
18.05.2016 11:34 DS-W Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji Dolnoślaskich Targów Organizacji Pozarządowych w 2016 r.
05.05.2016 15:48 DS-W Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2016 r.
21.04.2016 07:55 DS-K Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2016 r. pod nazwą „Dolnośląski Program Wsparcia ESK 2016”
19.04.2016 14:20 DS-W Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych w 2016 roku
07.04.2016 13:52 DZ-S Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2016 roku
05.04.2016 10:01 DS-K Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
30.03.2016 14:43 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa wodnego
23.03.2016 14:25 DZ-S Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2016 roku
11.03.2016 13:24 DS-N Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
03.03.2016 12:11 DZ-S Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2016 roku
02.03.2016 09:04 DS-K Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2016 r.
25.02.2016 10:18 DS-N Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
20.01.2016 13:48 DZ-S Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2016 roku
20.01.2016 12:31 DZ-S Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki w 2016 roku
29.12.2015 15:18 DZ-S Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2016 roku
29.12.2015 12:21 DS-W Rozstrzygnięcie naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 r.
27.10.2015 11:01 DZ-S Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2015 roku
27.10.2015 10:38 DS-W Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 r.
27.08.2015 13:14 DZ-S Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2015 roku
27.08.2015 08:57 DS-K Roztrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego
24.08.2015 08:02 DS-N Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
20.08.2015 14:47 Wyniki naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie postaw obywatelskich wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska”
20.08.2015 14:44 Wyniki naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie organizacji pracy oraz rozwoju Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego”
06.08.2015 08:25 DS-N Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
23.06.2015 10:06 Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 750/V/15 z dnia 22 czerwca 2015 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu organizacji szkoleń dla organizacji pozarządowych o tematyce bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i udziału w sytuacjach nadzwyczajnych, realizowanego przez organizacje pozarządowe
13.05.2015 15:00 DZ-S Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2015 roku

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna