Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.07.2018 11:28 DS-N Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.
25.06.2018 14:13 DS-W Rozstrzygnięcie II naboru na konkursu „Aktywny Dolny Śląsk” – sport i turystyka
21.06.2018 13:29 DS-N Rozstrzygnięcie konkursu ofert dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r.
18.06.2018 09:18 DS-E Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku szkolnym 2018/2019 zadania publiczenego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, polegającego na obsłudze regionalnego programu stypendialnego "zDolny Śląsk"
14.06.2018 07:59 DG-S Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku - VI tura
13.06.2018 15:05 Rozstrzygnięcie I naboru na konkursu „Aktywny Dolny Śląsk” – sport i turystyka
23.05.2018 09:31 DS-W Rozstrzygnięcie naboru II na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2018 roku, w tym na wsparcie zadań publicznych finansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych i realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
17.05.2018 10:18 DG-S Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w latach 2018 -2019 - Dolnośląskie akademie sportowe
24.04.2018 15:49 DG-G Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości obejmujących wsparcie dolnośląskiego rzemiosła w 2018 roku.
24.04.2018 12:52 DG-S Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2018 roku – Poprawa bazy sportowej
24.04.2018 09:27 DG-S Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki w 2018 roku
17.04.2018 12:50 DS-N Rozstrzygnięcie konkursu ofert dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r.
17.04.2018 08:53 DG-S Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2018 roku „W stronę Odry”
11.04.2018 15:03 DG-S Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku
16.03.2018 09:07 DS-W Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2018 roku, w tym na wsparcie zadań publicznych finansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych i realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
08.03.2018 13:01 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2018 r.
07.03.2018 13:17 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2018 r.
31.01.2018 14:15 DS-E Rozstrzygnięcie naboru wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2018 roku
23.01.2018 15:01 DG-S Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku - zadania 1,2,4 i 6
23.01.2018 13:29 DGS Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018 roku
18.01.2018 09:50 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty"
11.01.2018 11:04 DS-W Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego prowadzenia i animacji Dolnośląskich Punktów Doradczych tworzących Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego w 2018 r.
04.01.2018 13:53 DG-S Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku - zadania 3 i 5
09.11.2017 11:27 DG-S Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku
06.10.2017 15:17 DS-W Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r.
04.10.2017 14:22 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Pilotażowy Program – Dolnośląskie Małe Granty"
03.10.2017 10:41 MKT Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu: doskonalenia umiejętności w obszarze reagowania na zagrożenia, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, realizowanego przez organizacje pozarządowe we współpracy ze służbami, inspekcjami, strażami.
02.10.2017 14:50 DG-S Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w latach 2017-2018
14.09.2017 15:29 DG-G Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy w 2017 roku, dotyczący rozwoju Klastrów Województwa Dolnośląskiego
31.08.2017 13:00 MKT Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności – doposażenie w sprzęt ochotniczych straży pożarnych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna