Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.06.2019 13:46 MDB Rozstrzygięcie konkursu "Poprawa Bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w 2019 oku"
14.05.2019 12:10 DS-R-I Rozstrzygnięcie konkursu ofert ze środków PFRON dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 r.
09.05.2019 10:50 DS-R-II Rozstrzygnięcie II naboru na konkurs z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.
26.04.2019 10:55 DS-R-II Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Centrów Aktywności Obywatelskiej w 2019 r.
12.04.2019 14:25 DS-R-I Rozstrzygnięcie konkursu ofert dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 r.
12.04.2019 09:08 DR-S Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku - III tura
21.03.2019 09:20 DR-S Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku - II tura
20.03.2019 11:47 DS-E rozstrzygnięcie naboru wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2019 r.
06.03.2019 13:45 MDU Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2019 r.
06.03.2019 13:40 MDU Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty"
06.03.2019 12:53 DS-R Rozstrzygnięcie I naboru na konkursu z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.
01.03.2019 11:47 Unieważnienie postępowania dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Marszałkowskich Regionalnych Punktów Doradztwa Pozarządowego w 2019 r.
27.02.2019 09:13 DR-T rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki w 2019 roku.
23.01.2019 15:08 DR-S Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku - I tura - zadania 3-6
17.01.2019 14:26 DR-S Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku - I tura - zadania 1 i 2
27.11.2018 13:15 DS-N Rozstrzygnięcie III naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
08.11.2018 14:47 DS-N Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach III naboru otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
16.10.2018 13:15 DS-N Rozstrzygnięcie II naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018
02.10.2018 14:10 DS-N Informacja z przeprowadzonej oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. (uchwała nr 5788/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r.) II NABÓR
26.09.2018 14:14 DS-N Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018
21.09.2018 11:01 DG-S Uchwała Zarządu Województwa w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 r.
12.09.2018 10:02 DOW-B Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiegoz zakresu: doskonalenia umiejętności w obszarze reagowania na zagrożenia, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, realizowanego przez organizacje pozarządowe.
31.08.2018 14:06 DS-N Informacja z przeprowadzonej oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. (uchwała nr 5788/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r.)
23.08.2018 10:36 DS-W Wyniki II naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego prowadzenia i animacji Dolnośląskich Punktów Doradczych tworzących Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego w 2018 r.
03.08.2018 09:46 MDU Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty"
03.08.2018 09:45 MDU Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2018 r.
01.08.2018 09:11 DS-W Rozstrzygnięcie III naboru w ramach konkursu „Aktywny Dolny Śląsk” – sport i turystyka
20.07.2018 15:00 DG-S Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku
20.07.2018 09:25 DOW-B Konkurs "Poprawa Bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2018" rozstrzygnięty
17.07.2018 11:07 DOW-B Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie ratownictwa wodnego, realizowanego przez organizacje pozarządowe

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna