Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.07.2020 11:09 DG-G Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 2393/VI/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy z dziedziny efektywności energetycznej regionu w 2020 roku.
08.07.2020 09:36 DG-G Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 2299/VI/20 z dnia 06 lipca 2020 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „CircE – European regions toward Circular Economy” w ramach programu INTERREG Europa.
08.07.2020 08:47 DS-E Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku szkolnym 2020/2021 zadania publicznego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, polegającego na obsłudze regionalnego programu stypendialnego "zDolny Śląsk".
01.07.2020 07:30 DS-R-I Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ze środków PFRON dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 r.
28.05.2020 18:54 DR-K Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zbytkach wpisanych do rejestru zabytków.
27.05.2020 07:54 DR-S Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2020 r. - Poprawa bazy sportowej
21.05.2020 12:11 DR-S Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2020 roku - popularyzacja sportów
13.05.2020 08:58 DS-R-II Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu asystentury osób starszych
30.04.2020 13:07 DS-R-II Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
30.04.2020 12:59 DS-R-II Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Centrów Aktywności Obywatelskiej w 2020 r.
19.03.2020 12:50 DR-S Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2020 roku
16.03.2020 10:11 MDU Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty"
16.03.2020 10:08 MDU Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2020 r.
24.02.2020 08:53 DR-T rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2020 roku
14.02.2020 12:07 DS-R-I Rozstrzygnięcie konkursu ofert dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 i 2021 r.
29.01.2020 10:23 DR-S Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2020 roku - I tura - zadania 3-6
17.01.2020 09:30 Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego
16.01.2020 10:22 DR-S Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2020 roku - I tura - zadania 1-2
31.10.2019 14:01 MDB Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności
28.10.2019 09:32 MDU Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty"
23.10.2019 08:52 DR-S Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku - Poprawa bazy sportowej II edycja
27.09.2019 08:30 DS-R-II Unieważnienie postępowania dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji uroczystej Gali Konkursu „zDolne NGO”
20.09.2019 10:37 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie ratownictwa wodnego, realizowanego przez organizacje pozarządowe
18.09.2019 10:03 DG-G Rozstrzygnięcie naboru na konkurs w ramach inicjatywy pn. „Forum Innowacji”
11.09.2019 09:25 DS-R-II Rozstrzygnięcie III i IV naboru na konkurs Dolnośląski Budżet Obywatelski - Aktywny Dolny Śląsk
16.08.2019 14:37 DR-S Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w latach 2019-2020
07.08.2019 09:52 DS-R-II Rozstrzygnięcie II naboru na konkursu Dolnośląski Budżet Obywatelski - Aktywny Dolny Śląsk
25.07.2019 11:05 DS-E Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku szkolnym 2019/2020 zadania publicznego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, polegającego na obsłudze regionalnego programu stypendialnego "zDolny Śląsk"
17.07.2019 07:35 DS-R-II Rozstrzygnięcie I naboru w ramach konkursu Dolnośląski Budżet Obywatelski - Aktywny Dolny Śląsk
11.07.2019 11:47 DZ-Z Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu „Polityka zdrowotna i promocja zdrowia” – aktywizacja prozdrowotna i społeczna grup senioralnych w 2019 r.

1 2 3 4 5 6 następna