Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.12.2018 10:59 DG-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku
16.10.2018 14:13 DS-N Informacja o III naborze ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. (uchwała nr 5788/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r.)
03.09.2018 10:14 Informacja o II naborze ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. (uchwała nr 5788/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r.)
23.08.2018 13:31 DG-S.I Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku
01.08.2018 12:50 DS-N Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.
27.07.2018 11:56 DOW-B Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu: doskonalenia umiejętności w obszarze reagowania na zagrożenia, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, realizowanego przez organizacje pozarządowe
16.07.2018 09:02 Aktywny Dolny Śląsk, sport i turystyka - III nabór ofert konkursowych do 19.07.2018 r.
04.07.2018 12:21 DS-W Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego prowadzenia i animacji Dolnośląskich Punktów Doradczych tworzących Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego w 2018 r.
28.06.2018 14:10 MDU Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty”
21.06.2018 08:45 MDU Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2018 r.
14.06.2018 14:02 DG-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku
06.06.2018 10:05 DS-W Aktywny Dolny Śląsk, sport i turystyka - II nabór ofert konkursowych do 11.06.2018 r.
17.05.2018 10:14 DG-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku
10.05.2018 15:24 Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2018 roku
04.05.2018 09:13 DOW-B Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie ratownictwa wodnego, realizowanego przez organizacje pozarządowe
24.04.2018 14:38 DS-N Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.
24.04.2018 14:26 DS-N Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.
24.04.2018 14:21 DS-E Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku szkolnym 2018/2019 zadania publicznego polegającego na obsłudze regionalengo programu stypendialnego "zDolny Śląsk"
18.04.2018 13:18 DS-W Informacja o II naborze ofert konkursowych!
06.04.2018 07:52 DG-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w latach 2018-2019
03.04.2018 09:44 DOW-B Ogłoszenie otwartego konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2018”
20.03.2018 09:47 DG-S otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018r
01.03.2018 14:25 DG-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2018 roku
01.03.2018 14:21 DG-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku
28.02.2018 15:52 DG-G Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości obejmujących wsparcie dolnośląskiego rzemiosła w 2018 roku oraz powołanie Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.
21.02.2018 13:47 DG-S Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4917/V/18 z dnia 19 lutego 2018r. oraz treść ogłoszenia konkursowego, załącznik nr 2 – oświadczenie i wzór oferty na realizację zadania publicznego
08.02.2018 13:26 DZ-Z Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresuPolityki Zdrowotnej i Promocji Zdrowia - aktywizacja grup senioralnych w 2018 r.
07.02.2018 11:15 DS-N Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r.
31.01.2018 09:24 DS-W Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2018 roku, w tym na wsparcie zadań publicznych finansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych i realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
24.01.2018 13:15 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2018 r.

1 2 3 4 5 6 następna