Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.03.2018 14:25 DG-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2018 roku
01.03.2018 14:21 DG-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku
28.02.2018 15:52 DG-G Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości obejmujących wsparcie dolnośląskiego rzemiosła w 2018 roku oraz powołanie Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.
21.02.2018 13:47 DG-S Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4917/V/18 z dnia 19 lutego 2018r. oraz treść ogłoszenia konkursowego, załącznik nr 2 – oświadczenie i wzór oferty na realizację zadania publicznego
08.02.2018 13:26 DZ-Z Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresuPolityki Zdrowotnej i Promocji Zdrowia - aktywizacja grup senioralnych w 2018 r.
07.02.2018 11:15 DS-N Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r.
31.01.2018 09:24 DS-W Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2018 roku, w tym na wsparcie zadań publicznych finansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych i realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
24.01.2018 13:15 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2018 r.
04.01.2018 14:49 DS-K Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2018 r.
29.12.2017 11:09 DS-E Nabór wniosków na reazlizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2018 r.
21.12.2017 09:17 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Dolnośląskie Małe Granty
06.12.2017 11:08 Konkurs na stanowisko Dyrektora Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
22.11.2017 13:48 DG-S Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018r.
22.11.2017 13:39 DG-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku
22.11.2017 09:10 DS-W Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego prowadzenia i animacji Dolnośląskich Punktów Doradczych tworzących Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego w 2018 r.
13.10.2017 13:28 Konkurs na stanowisko z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
12.10.2017 10:37 DG-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w roku 2017
05.09.2017 14:14 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Pilotażowy Program – Dolnośląskie Małe Granty
28.08.2017 11:46 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora
24.08.2017 11:17 DG-S.I Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w latach 2017-2018
04.08.2017 11:32 MKT Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu: doskonalenia umiejętności w obszarze reagowania na zagrożenia, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, realizowanego przez organizacje pozarządowe we współpracy ze służbami, inspekcjami, strażami
27.07.2017 08:41 DS-W Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku
11.07.2017 15:37 DG-G Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości obejmujących wsparcie dolnośląskiego rzemiosła w 2017 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.
06.07.2017 14:10 DG-G Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy w 2017 roku, dotyczącego rozwoju Klastrów Województwa Dolnośląskiego oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.
04.07.2017 13:42 MKT Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności – doposażenie w sprzęt ochotniczych straży pożarnych
21.06.2017 14:02 DG-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w roku 2017, VI tura – Poprawa bazy sportowej
06.06.2017 13:07 DG-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w latach 2017
02.06.2017 11:36 DZ-Z Konkurs na stanowiska: Naczelnej Pielęgniarki oraz Pielęgniarek Oddziałowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy
01.06.2017 14:24 DS-N Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 r.
30.05.2017 11:55 Ogłoszenie o konkursie w ramach projektu „CLIMATIC TOWN – Energetyczna Rewitalizacja Miast” na najlepsze inwestycje rewitalizacyjne z uwzględnieniem efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej

1 2 3 4 5 6 następna