Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.10.2017 13:28 Konkurs na stanowisko z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
12.10.2017 10:37 DG-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w roku 2017
05.09.2017 14:14 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Pilotażowy Program – Dolnośląskie Małe Granty
28.08.2017 11:46 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora
24.08.2017 11:17 DG-S.I Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w latach 2017-2018
04.08.2017 11:32 MKT Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu: doskonalenia umiejętności w obszarze reagowania na zagrożenia, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, realizowanego przez organizacje pozarządowe we współpracy ze służbami, inspekcjami, strażami
27.07.2017 08:41 DS-W Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku
11.07.2017 15:37 DG-G Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości obejmujących wsparcie dolnośląskiego rzemiosła w 2017 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.
06.07.2017 14:10 DG-G Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy w 2017 roku, dotyczącego rozwoju Klastrów Województwa Dolnośląskiego oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.
04.07.2017 13:42 MKT Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności – doposażenie w sprzęt ochotniczych straży pożarnych
21.06.2017 14:02 DG-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w roku 2017, VI tura – Poprawa bazy sportowej
06.06.2017 13:07 DG-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w latach 2017
02.06.2017 11:36 DZ-Z Konkurs na stanowiska: Naczelnej Pielęgniarki oraz Pielęgniarek Oddziałowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy
01.06.2017 14:24 DS-N Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 r.
30.05.2017 11:55 Ogłoszenie o konkursie w ramach projektu „CLIMATIC TOWN – Energetyczna Rewitalizacja Miast” na najlepsze inwestycje rewitalizacyjne z uwzględnieniem efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej
26.05.2017 13:42 Konkurs na stanowisko Ordynatora - Dolnośląski Szpitala im. T. Marciniaka Wrocław
26.05.2017 13:33 Konkurs na stanowiska - Pielęgniarkie, Dolnośląski Szpitala im. T. Marciniaka Wrocław
23.05.2017 14:16 DG-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w roku 2017- IV tura
12.04.2017 13:00 MKT Ogłoszenie otwartego konkursu "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2017"
07.04.2017 08:33 DS-E Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na relizację zadania publicznego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień "zDolny Śląsk".
05.04.2017 13:29 Konkurs na stanowisko - Pielęgniarki Oddziałowej - DCO Wrocław
27.03.2017 13:20 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie ratownictwa wodnego
23.03.2017 11:01 DG-G Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości obejmujących wsparcie dolnośląskiego rzemiosła w 2017 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.
13.03.2017 14:17 Konkurs na stanowisko ordynatora: SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO
10.03.2017 14:06 DS-W Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2017 roku, w tym na wsparcie zadań publicznych finansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych i realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.
10.03.2017 13:54 Ds-W Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych w 2017 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
07.03.2017 10:46 DZ-Z konkurs na stanowisko PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU MEDYCYNY PALIATYWNEJ
22.02.2017 12:07 DS-N Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 r.
22.02.2017 08:19 DG-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w latach 2017-2018
22.02.2017 08:05 DG-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku

1 2 3 4 5 6 następna