Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.10.2019 13:39 MDB Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
20.09.2019 09:45 DR-S Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku – Poprawa bazy sportowej II edycja
19.09.2019 09:34 MDU Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty"
23.08.2019 14:00 DS-R-II Dolnośląski Budżet Obywatelski – Aktywny Dolny Śląsk – IV nabór ofert konkursowych do 28.08.2019 r.
14.08.2019 15:42 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na relizację zadania publicznego z zakresu organizacji uroczystej Gali Konkursu "Zdolne NGO" oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
09.08.2019 10:13 DS-R-II Dolnośląski Budżet Obywatelski – Aktywny Dolny Śląsk - III nabór ofert konkursowych do 19.08.2019 r.
07.08.2019 14:19 MDB Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego
17.07.2019 13:32 DG-G Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w ramach inicjatywy pn. „Forum Innowacji” oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.
17.07.2019 07:42 DS-R-II Dolnośląski Budżet Obywatelski – Aktywny Dolny Śląsk - ogłoszenie o II naborze
11.07.2019 11:57 DR-S Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w latach 2019 – 2020 – dolnośląskie akademie sportowe
12.06.2019 12:05 DS-R Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.
30.05.2019 13:35 DS-E Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku szkolnym 2019/2020 zadania publicznego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, polegającego na obsłudze regionalnego programu stypendialnego "zDolny Śląsk" oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej złożonych ofert
02.05.2019 09:46 MDB Ogłoszenie otwartego konkursu "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2019"
06.03.2019 13:28 DS-R Informacja o II naborze w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.
27.02.2019 13:46 DS-W Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Centrów Aktywności Obywatelskiej w 2019 r.
26.02.2019 14:08 DS-N Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r.
20.02.2019 08:57 DR-S Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku – Poprawa bazy sportowej
13.02.2019 14:03 DR-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku
12.02.2019 11:09 DS-N Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r.
06.02.2019 13:29 DS-E Nabór wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2019 r.
30.01.2019 10:40 MDU Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2019 r.
30.01.2019 10:13 MDU Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty”
16.01.2019 09:28 DS-W Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.
02.01.2019 08:05 DR-T Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019r.
19.12.2018 13:24 DS-W Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Marszałkowskich Regionalnych Punktów Doradztwa Pozarządowego w 2019 r.
13.12.2018 10:59 DG-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku
16.10.2018 14:13 DS-N Informacja o III naborze ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. (uchwała nr 5788/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r.)
03.09.2018 10:14 Informacja o II naborze ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. (uchwała nr 5788/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r.)
23.08.2018 13:31 DG-S.I Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku
01.08.2018 12:50 DS-N Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.

1 2 3 4 5 6 następna