Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.05.2019 09:46 MDB Ogłoszenie otwartego konkursu "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2019"
06.03.2019 13:28 DS-R Informacja o II naborze w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.
27.02.2019 13:46 DS-W Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Centrów Aktywności Obywatelskiej w 2019 r.
26.02.2019 14:08 DS-N Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r.
20.02.2019 08:57 DR-S Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku – Poprawa bazy sportowej
13.02.2019 14:03 DR-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku
12.02.2019 11:09 DS-N Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r.
06.02.2019 13:29 DS-E Nabór wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2019 r.
30.01.2019 10:40 MDU Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2019 r.
30.01.2019 10:13 MDU Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty”
16.01.2019 09:28 DS-W Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.
02.01.2019 08:05 DR-T Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019r.
19.12.2018 13:24 DS-W Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Marszałkowskich Regionalnych Punktów Doradztwa Pozarządowego w 2019 r.
13.12.2018 10:59 DG-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku
16.10.2018 14:13 DS-N Informacja o III naborze ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. (uchwała nr 5788/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r.)
03.09.2018 10:14 Informacja o II naborze ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. (uchwała nr 5788/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r.)
23.08.2018 13:31 DG-S.I Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku
01.08.2018 12:50 DS-N Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.
27.07.2018 11:56 DOW-B Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu: doskonalenia umiejętności w obszarze reagowania na zagrożenia, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, realizowanego przez organizacje pozarządowe
16.07.2018 09:02 Aktywny Dolny Śląsk, sport i turystyka - III nabór ofert konkursowych do 19.07.2018 r.
04.07.2018 12:21 DS-W Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego prowadzenia i animacji Dolnośląskich Punktów Doradczych tworzących Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego w 2018 r.
28.06.2018 14:10 MDU Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty”
21.06.2018 08:45 MDU Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2018 r.
14.06.2018 14:02 DG-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku
06.06.2018 10:05 DS-W Aktywny Dolny Śląsk, sport i turystyka - II nabór ofert konkursowych do 11.06.2018 r.
17.05.2018 10:14 DG-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku
10.05.2018 15:24 Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2018 roku
04.05.2018 09:13 DOW-B Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie ratownictwa wodnego, realizowanego przez organizacje pozarządowe
24.04.2018 14:38 DS-N Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.
24.04.2018 14:26 DS-N Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.

1 2 3 4 5 6 następna