Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.03.2018 10:32 DU-Z.272.8.2018 Opracowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej zintegrowanej z modułem konsultacji społecznych wraz ze wsparciem technicznym na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
05.03.2018 07:45 DU-Z.272.10.2018 Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
20.02.2018 11:56 DU-Z.272.9.2018 USŁUGI SPOŁECZNE - Organizacja dorocznego Kongresu Odnowy Wsi, który odbędzie się w dniach 29.11.-01.12.2018 r. na terenie Dolnego Śląska dla maksymalnie 220 osób
20.02.2018 09:19 DU-Z.272.7.2018 Przygotowanie, skład i publikacja materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników regionalnych
13.02.2018 16:52 DU-Z.272.6.2018 Wykonanie (w tym dostosowanie graficzne) oraz dostawa zabudowy i wyposażenia stoiska targowego wg designu i wytycznych Zamawiającego
12.02.2018 08:41 DU-Z.272.5.2018 Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
10.02.2018 09:37 DU-Z.272.4.2018 Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk o nowe narzędzia i funkcjonalności w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”
30.01.2018 14:09 dialog techniczny Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie i przeprowadzenie działań z zakresu public relations i promocji, skierowanych do młodzieży z zagranicy studiującej na Dolnym Śląsku
27.01.2018 10:58 DU-Z.272.3.2018 Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Żywność wysokiej jakości
20.01.2018 12:52 DU-Z.272.1.2018 Zakup gadżetów reklamowo-promocyjnych na potrzeby projektu "Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych"
19.01.2018 14:27 DU-Z.272.2.2018 USŁUGI SPOŁECZNE: Organizacja i obsługa spotkań i konferencji związanych z realizacją zadań Zamawiającego
28.12.2017 13:01 DU-Z.272.124.2017 Zapewnienie usług noclegowych i cateringowych związanych z udziałem Dolnego Śląska jako wystawcy w targach IFA 2018
23.12.2017 13:56 DU-Z.272.122.2017 Inwentaryzacja ilości zdeponowanych odpadów eksploatacyjnych powstających przy wydobywaniu i przeróbce surowców skalnych na terenie woj. dolnośląskiego w latach 2010-2016 w czynnych zakładach górniczych
21.12.2017 15:41 DU-Z.272.123.2017 Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”.
21.12.2017 13:34 DU-Z.272.121.2017 Produkcja spotu radiowego na potrzeby projektu "Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych
06.12.2017 13:53 DU-Z.272.117.2017 Opracowanie multimedialnego informatora gospodarczego Województwa Dolnośląskiego
06.12.2017 10:24 DU-Z.272.119.2017 Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska
30.11.2017 16:32 DU-Z.272.120.2017 Dostawa publikacji pod tytułem "Informator Samorządów Dolnego Śląska 2017" w liczbie 350 sztuk
21.11.2017 16:07 DU-Z.272.118.2017 Druk oraz dostawa do siedziby Zamawiającego mapy Lokalnych Grup Działania na Dolnym Śląsku objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
14.11.2017 15:50 DU-Z.272.116.2017 Opracowanie graficzne, skład, druk i dostawa monografii pt. "Agrotechniczne aspekty uprawy winorośli i jakości wina w Polsce" (200 szt.)
13.11.2017 14:41 DU-Z.272.115.2017 USŁUGI SPOŁECZNE: Usługa cateringowa wraz z zapewnieniem stołów koktajlowych w dniu 30 listopada 2017 roku
10.11.2017 13:06 DU-Z.272.114.2017 Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
07.11.2017 12:51 DU-Z.272.113.2017 Dostawa licencji na oprogramowanie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
02.11.2017 14:29 DU-Z.272.110.2017 Dostawa publikacji "Spacerownik dolnośląski"
02.11.2017 09:26 DU-Z.272.111.2017 Świadczenie usług serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych posiadanych przez Zamawiającego
02.11.2017 09:19 DU-Z.272.102.2017 Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk o nowe narzędzia i funkcjonalności w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk – budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”
26.10.2017 09:18 DU-Z.272.109.2017 Opracowanie i produkcja 3 multimediów na potrzeby projektu pn.: „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych"
21.10.2017 21:55 DU-Z.272.107.2017 Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
19.10.2017 15:43 DU-Z.272.106.2017 Wykonanie badań rynku sportowego w województwie dolnośląskim
19.10.2017 14:13 DU-Z.272.101.2017 Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna