Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.05.2018 15:36 DU-Z.272.39.2018 USŁUGI SPOŁECZNE - Całodobowa ochrona nieruchomości znajdujących się w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości, położonych w Stroniu Śląskim, w Legnicy i w Świdnicy
28.05.2018 14:54 DU-Z.272.40.2018 Dostawa kontenera obrandowanego logotypami Dolnego Śląska wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem strefy Dolnego Śląska podczas cyklu eventów pn. "Projekt Plaża” z TVN.
22.05.2018 13:20 DU-Z.272.38.2018 Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego
21.05.2018 14:37 DU-Z.272.35.2018 Usługi społeczne: Usługa cateringowa wraz z zapewnieniem stołów koktajlowych w dniu 21 czerwca 2018 roku
18.05.2018 11:02 DU-Z.272.37.2018 Usługa dostępu do elektronicznego systemu informacji prawnej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
17.05.2018 11:13 DU-Z.272.36.2018 Organizacja wyjazdowego szkolenia dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego w formie warsztatów dla grupy maksymalnie 32 osób
15.05.2018 14:03 DU-Z.272.34.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Transport zabudowy i materiałów oraz montaż zabudowy targowej w czasie targów CeBIT 2018 i IFA 2018.
10.05.2018 15:18 DU-Z.272.31.2018 Usługi społeczne: Świadczenie usług cateringowych – obiadów/kolacji i przerw kawowych – na terenie Wrocławia oraz Województwa Dolnośląskiego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
09.05.2018 14:23 DU-Z.272.33.2018 Aktualizacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla 7 powiatów województwa dolnośląskiego
27.04.2018 15:40 DU-Z.272.32.2018 Szkolenia dla pracowników UMWD
25.04.2018 15:47 DU-Z.272.30.2018 Druk i dostawa 5 000 sztuk map promujących atrakcje Dolnego Śląska
24.04.2018 15:33 DU-Z.272.28.2018 Świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autokaru wraz z kierowcą / kierowcami na terenie kraju na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
24.04.2018 14:21 DU-Z.272.29.2018 Organizacja i przeprowadzenie 28 szkoleń dla Beneficjentów RPO WD 2014-2020 w 2018 r.
23.04.2018 13:26 DU-Z.272.24.2018 Dostawa publikacji na temat Dolnego Śląska
19.04.2018 14:47 DU-Z.272.26.2018 Transport zabudowy i materiałów oraz montaż oraz demontaż zabudowy targowej w czasie targów CeBIT 2018 i IFA 2018
19.04.2018 14:23 DU-Z.272.27.2018 Organizacja wizyty w Prowincji Anhui w Chińskiej Republice Ludowej
18.04.2018 14:22 DU-Z.272.25.2018 Usługi społeczne: Pośrednictwo w zapewnieniu usług cateringowych i wynajmu sal konferencyjnych na potrzeby spotkań, seminariów, konferencji i innych wydarzeń związanych ze współpracą gospodarczą Województwa Dolnośląskiego z podmiotami krajowymi
17.04.2018 14:58 DU-Z.272.23.2018 Aktualizacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla 9 powiatów województwa dolnośląskiego
13.04.2018 10:35 DU-Z.272.21.2018 Dostawa urządzeń komputerowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
13.04.2018 09:08 DU-Z.272.22.2018 Przygotowanie i publikacja artykułów promujących Dolny Śląsk w prasie regionalnej i ogólnopolskiej
09.04.2018 15:00 DU-Z.272.19.2018 USŁUGI SPOŁECZNE: Świadczenie usług cateringowych wraz z obsługą organizacyjno-techniczną w czasie spotkań realizowanych na potrzeby projektu CircE
09.04.2018 11:15 DU-Z.272.20.2018 Dostawa (w tym: opracowanie i wykonanie) publikacji informacyjno-promocyjnych w związku z realizacją projektu „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”
03.04.2018 14:39 DU-Z.272.18.2018 Organizacja udziału w targach CIFIT na potrzeby projektu "Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych"
27.03.2018 14:16 DU-Z.272.15.2018 Dostawa (w tym opracowanie, nadruk i nagranie) pendrive’ów w związku z realizacją projektu „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”
27.03.2018 12:57 DU-Z.272.16.2018 Organizacja czterodniowej podróży studyjnej do wsi tematycznych w województwie podkarpackim
26.03.2018 14:18 DU-Z.272.17.2018 Tłumaczenie pisemne zwykłe i specjalistyczne realizowane w ramach projektu CircE (European regions toward circular economy)
21.03.2018 12:05 DU-Z.272.13.2018 USŁUGI SPOŁECZNE: Usługa cateringowa wraz z zapewnieniem stołów koktajlowych w dniach 12-14 kwietnia 2018r.
20.03.2018 16:28 DU-Z.272.14.2018 Druk i dostawa folderów promujących Dolny Śląsk
13.03.2018 16:18 DU-Z.272.11.2018 Produkcja filmu promocyjnego i spotu reklamowego
12.03.2018 11:09 DU-Z.272.12.2018 Ewaluacja ex-ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna